Besök

Personal
Vid besök till NCM:s personal, ta kontakt per telefon eller e-post. Se vidare information på våra kontaktssidor »»»

Bibliotek
För att besöka NCM:s bibliotek, ta i förväg kontakt med Rose-Marie Wikström »»»

Bokning av besök
För bokning av nedanstående typer av besök kontakta alltid Anette Fröberg, 031 – 786 2203.

Läroboksutställning
Ett besök i läroboksutställningen är kostnadsfritt men det är nödvändigt att ringa och anmäla besöket. Se vidare »»»

Informationsbesök NCM/Nämnaren
Informationsbesök, ca 1 timme och kostnadsfritt, är avsett för de grupper som önskar information, diskussion och en orientering om NCM och Nämnarens verksamheter.

Matematikverkstad
Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik. Ta gärna kontakt med Anette Fröberg och diskutera datum.
      Avgift 400 kr per person. Vid bokning frågar vi efter fakturaadress, så ha den och skolans organisationsnummer tillgängligt samt ev referens- eller scanningskod. Bokad plats debiteras om inte avbokning sker tre veckor före besöket.
    Ta gärna med kamera!

Besöksdatum hösten 2017
I samtliga fall kl 14–16 om inget annat bestäms.
Bestäms inom kort ...

Återbesök i matematikverkstaden
Ibland vill grupper som varit på ett informationsbesök återkomma och själva sitta och jobba med det material som finns i matematikverkstaden. För ett sådant besök är avgiften 1000 kr (inkl GU:s avgifter, exkl moms). Eventuella kostnader för förbrukningsmaterial tillkommer.
För bokning, ta kontakt med Anette Fröberg, 031 – 786 2203.

Övriga besök
För övriga önskemål om besök, ta kontakt med Anette Fröberg så hänvisar hon vidare inom NCM.

Adress
Vera Sandbergs allé 5A
Box 160
405 30 Göteborg

Karta
Här hittar du karta och annan praktisk information.

Innehåll: AF