Hands on-länkar

Om man via t ex Google söker på ord som hands-on + matematik, laborativ matematik etc får man stora mängder träffar. Tyvärr visar sig många träffar vara ganska innehållslösa med saker/information som är till salu eller i bästa fall referenser. På denna sida samlas länkar med ett konkret och intressant innehåll.

Math midway
Laborativ matematik i stort format ... En interaktiv utställning.

Numicon
Omfattande webbplats med det laborativa materialet Numicon. Det är möjligt att se mycket om och med materialet. Från inledningstexten: Numicon is a multi-sensory maths teaching programme using Numicon maths shapes in a series of practical teaching activities. The Maths Shapes give learners insight into number values and relationships in a way not provided by written numerals. Learners develop their own mental imagery as they combine and compare the shapes to do arithmetic in a series of practical activities.

Interactives
En amerikansk interaktiv webbplats som kan användas som komplement till laborativt arbete. Främst för senare delen av grundskolan.

Mattepussel
Mattepussel från Mattelandet i Helsingfors. Användningen av ”pussel” i matematikundervisningen har visat sig vara ett väl fungerande arbetssätt som inspirerar eleverna till diskussion och reflektion. Pusslena ger alla elever en chans och skapar en grund för djupare begreppsinlärning. Funktionspusslena är avsedda främst för gymnasieelever, men en del kan användas också i årskurs 9. Fyrhörningspusslena kräver endast baskunskaper om koordinatsystem.

Hands-On Math Activities For Grades 4–6
Aktiviteter, pdf-underlag och lärarkommentarer sammansatta av Wendy Sawatzky.

Math Dance
Math Dance är titeln på en bok som innehåller klassrumsaktiviteter där matematik lyfts fram genom olika former av kroppsrörelse. Ett urval av aktiviteterna presentaras i fulltext på sidan. För ungefär motsvarande skolår 4 till och med gymnasiet.

Mattesmedjan
Mattesmedjan är en matteskola i Bengtsfors som är uppbyggd, utvecklad och under ledning av Sten Rydh. Här finns direkt länkat till en sida om spel, men det finns också mycket annat läsvärt på webbplatsen.

National Library of Virtual Manipulatives for Interactive Mathematics
Här finns en samling matematikaktiviteter, presenterade med hjälp av s k Java-applets, för elever från motsvarande F-klass till och med gymnasiet. Börja med att läsa sidan "Project Info". När en aktivitet har klickats fram går det att samtidigt läsa tillhörande information genom att klicka på "Instructions?".

NCTM
NCTM är den amerikanska matematiklärarföreningen. De har en omfattande webbplats där en stor del av materialet är direkt åtkommligt medan en del kräver registrering och medlemskap. Några tips för dig som inte är bekant med webbplatsen: Sök redan på förstasidan på "hands on", ingången "Lessons & Resources" leder till många spännande och användbara aktiviteter som t ex månadens matematik och online-aktiviteter, "Figure This!" är aktiviteter tänkta för barn och föräldrar tillsammans samt mycket annat.

Skapligt enkelt
Här kan du få tips och idéer till pyssel som man kan göra hemma, i barngrupper eller i skolan. Som namnet säger är tipsen skapligt enkla. Just nu (april 2008) finns här över 600 pysseltips - vissa saker är lättare, andra lite svårare. Det finns en ingång med rubriken Matematik.

The Math Explorer
Aktiviteter, pdf-underlag och lärarkommentarer från en bok med titeln The Math Explorer, utgiven av Exploratorium, ett av världens största science centers beläget i San Francisco.

The Math Forum
Denna sida från The Math Forum innehåller både problem att lösa utan hjälpmedel och aktiviteter att jobba laborativt med. Alla från F till Gy ska kunna hitta uppgifter som passar.

Innehåll: LT