Matematikpapper

De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning. Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se.

För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>

Nytt!
Talkort "runt 100", exempelvis 390, 399, 401, 410
Tom multiplikationsruta, två mindre
Tom multiplikationsruta, en större
Två ifyllda multiplikationsrutor

Kollegieblocksrutigt papper
Obs! Finns en lite mörkare och en lite ljusare sida.
1 cm-rutat papper
1 cm-rutat papper
Eftersom rutade papper har en tendens att "dra sig" lite i processen från dator till utskrift finns två versioner. Prova vilken som passar din skrivare bäst om det är viktigt att det är så exakta mått som möjligt. För 100 procentigt perfekta mått får vi hänvisa till färdigtryckta centimeterrutade papper.
2 cm-rutat papper
3 cm-rutat papper
Papper med rutor 1,8 x 2,5 cm
Prickpapper
Prickpapper 2 cm
Isometriskt prickpapper
Isometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber
Triangelpapper, små
Triangelpapper, mellan
Triangelpapper, stora
Hexagonpapper, små
Hexagonpapper, mellan
Hexagonpapper, stora

Areamall
Koordinatsystem 1:a kvadranten
Koordinatsystem
Ograderat koordinatsystem
Geobräde, 5x5 pinnar, två stora
Geobräde, 5x5 pinnar, tolv små
Liksidiga polygoner
Pentomino
Tangram med 6, 8 och 10 cm sida
Kortspel Samma form, svarta former
Kortspel Samma form, röda former
Kortspel Samma form i olika färger
Kortspel Samma form och antal, en eller två former
Kortspel Samma form, färg och antal, en eller två former i olika färger
Fyrsidig formtärning

100-ruta, 0–99
100-ruta, 99–0
100-ruta, 1–100
100-ruta, 100–1
100-ruta, 0,01–1,00
Tom hundraruta
200-ruta, 0–199
200-ruta, 1–200
200-ruta, 199–0
200-ruta, 200–1
Hundratriangel

Talkort 0–10
Talkort 1–30
Talkort 10–1000
Nummerlappar 1–22

Talblock 10
Tiorutor

Tallinje, 0 till 10
Tallinje, -10 till 10
Tallinje 0–100, flera olika tallinjer 0–100

Positionskort

Spelplan 1-2-3-2-1
Spelplan med 1 och 2 prickar
0 till 9 prickar ordnade som på Domino 9
Ansikten

Rektangelformationer för multiplikation

Termometer, -5 till 5
Termometer, -10 till 10
Termometer, -35 till 35

Bråkkort, från 1/2 till 12/12
Bråkcirklar
Bråkkvadrater
"Pizzor att bråka med"

Pärlplatta, hexagon, 8 piggar i kanten
Pärlplatta, hexagon, 16 piggar i kanten

Klockor med siffror
Klockor utan siffror
Klockor analog/digital

Underlag för cirkeldiagram
Spegelsymmetri
Slumptalstabell 0 till 9

Kub
Tetraeder
Oktaeder
Ikosaeder
Dodekaeder

Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.