Utländska förlag

 

Utländska förlag som säljer matematikläroböcker och dess kringmateriel. Många av dem har online-tjänster och säljer även laborativt materiel.

www.nctm.org
National Council of Teachers of Mathematics. Den amerikanska matematiklärarorganisationen producerar och säljer kompletterande böcker, alltså inte i första hand läromedel utan t ex didaktiska och pedagogiska böcker. Även flera tidskrifter.

www.hrw.com
Holt, Rinehart and Winston Mathematics. Amerikanskt förlag som bl a ger ut Mathematics in Context.

www.ebmic.com
Här finns Mathematics in Context som online-version.

www.globefearon.com
Pearson Education. Amerikanskt förlag med matematikläroböcker för motsvarande senare delen av grundskolan och gymnasiet.

www.sadlier-oxford.com
Sadlier-Oxford. Mathematics K–8.

www.creativepublications.com
Creative Publications. Amerikanskt förlag som bl a ger ut problemböcker för yngre elever.

www.eduplace.com
Houghton Mifflin. Amerikanskt företag med resursmateriel för lärare, kompetensutveckling, läroböcker, länkar etc.

www.mlmath.com/mathmatcs.htm
McDougall Littell. Amerikansk förlag som bl a säljer Middle School Math.

www.rempub.com
Remedia Publications. Amerikanskt förlag med läromedel för de yngre eleverna.

www.rbpbooks.com
Math Bridge, Rainbow Bridge Publishing. För yngre elever, tycks vara mest kopieringsunderlag.

www.mathsolutions.com
Math Solutions, Marilyn Burns. Förutom försäljning av läromedel finns även en aktiv online-tjänst där det bl a presenteras lektionsförslag.

www.sbgmath.com
Silver Burdett Ginn. Mathematics Scope and Sequence K-6 är en renodlad onlinetjänst med många länkar och nedladdningsbara underlag för läraren resp eleverna.

www.disney.com/EducationalProductions
Disney Edu-Station. Här hittar man t ex Donald in Mathmagic Land, en 26 min lång video för 29.99 dollar...

www.dcidaho.com/teachers/eisenhower.php
The Eisenhower National Clearinghouse.