Svenska förlag

Svenska förlag som säljer matematikläroböcker och kringmaterial.

www.argument.se
Argument Förlag. Den skolrelaterade delen drivs numera av Studentlitteratur. Bl a Matteverktyg på kort eller inbundna.

www.askunge.se
Askunge Förlag. Ett nytt förlag (2010) som kommer att satsa på matematikläromedel för alla som behöver särskilt stöd eller extra stimulans.

www.betapedagog.se
Beta Pedagog. Säljer matematikböcker, kopieringsunderlag och konkret material för skolår F-9.

www.bokforlagetkreativa.se
Bokförlaget Kreativa AB. Läromedel i matematik för mellanstadiet.

www.cor.se
Corona Förlag. Räkna med sång.

www.gleerups.se
Gleerups Utbildning AB. Matematikläromedel från förskoleklass till gymnasieskola och vuxenutbildning. Även vissa digitala produkter och laborativa materiel. Lärarstöd i olika former till alla läromedel. I lärarstöden finns många olika övningar och tester samt tips och planeringsförslag. På webbplatsen finns katalog - även för nedladdning - samt mer materiel för lärare och elever på www.gleerups.se/entree. Sistnämnda gäller skolår 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

www.liber.se
Matematikläromedel F – 9. Katalog för nedladdning. Liber har matematikböcker och läromedia för gymnasiet. Internetbokhandel.

majema.se
Majemaförlaget. Läromedel för grundskolan. Läromedel i matematik, skoldagböcker, väggkalender och planeringskalender.

www.marein.se
Marie Einarsson. Säljer ett häfte; Historiska Matematikberättelser – introduktionsberättelser till nio olika matematikområden

www.nok.se
Natur och Kultur, klicka vidare på läromedel. Matematikläroböcker för grundskolan och gymnasiet. Lärarplats kopplat till läromedlet Matematik 3000 finns på www.matematik4000.nu

www.rfgk.se
Resultatstyrande Företagsledning Gombrii Konsult HB
Nyutgåva av Sigurd Eriksson, Matematik del I & II för tekniskt gymnasium (Natur & Teknik).
På webbplatsen finns utdrag från de två delarna. Böckerna är utmärkta för högpresterande elever, som vet att de ska läsa matte på universitetet.

www.sanomautbildning.se
Sanoma utbildning (tidigare Bonnier utbildning). Läroböcker i matematik från F – gy, tyngdpunkt på grundskolan.

www.schildts.fi
Numera Schildts & Söderströms. Ett finskt förlag med matematikläroböcker på svenska.

www.skolcopy.se
Skolcopy. Arbetsböcker i matematik m fl ämnen.

www.studentlitteratur.se
Studentlitteratur AB. Matematikläromedel från förskoleklass till åk 6. Läromedelsserien Favorit matematik – Finlands mest använda matematikläromedel – har en lärarhandledning med övningar, tips och nedladdningsbart material. Studentlitteratur har också böcker inom matematik för högskolan samt lärarutbildningen.

www.slingerpedagogik.se
Slingerpedagogik. Matematikmaterial för förskoleklass och de första skolåren.

www.soderstrom.fi
Numera Schildts & Söderströms. Ett finskt förlag med matematikläroböcker på svenska.

www.tengnäs.se
Tengnäs Läromedel. Läromedelsförlag för grundskolan. Matematikhäften som kopieringsunderlag.