Science Centers

Det finns upp emot ett 20-tal science centers i Sverige. Alla har aktiviteter, experiment, teman och program som tar upp olika ämnesområden inom naturvetenskap och teknik. Matematik ingår på skilda sätt och några science centers har speciella matematikutställningar. Ett flertal kontaktpersoner runt om i landet meddelar också att det finns mer eller mindre långt gångna planer på kommande matematiksatsningar på deras respektive center.

Föreningen Svenska Science Centers är en fristående intresseförening, läs mer på Skolverkets webbplats >>
Skolverkets lista >>

Nedan presenteras svenska science centers i bokstavsordning avseende ort. Den matematik som finns att se och ta del av lyfts fram.

www.framtidsmuseet.se
Framtidsmuseet i Borlänge. ÄVENTYRSMATTE. Ett utomhuspedagogiskt äventyr i matematikens värld. Matematiken är spännande och det är kul när det finns möjlighet att delta aktivt. I Äventyrsmatematik får eleverna arbeta laborativt och undersökande utanför skolans väggar. Materialet bygger på att eleverna jobbar i grupp.

www.navet.com
Navet i Borås har ett matematiktema som heter Bagdad och oändligheten. Under läsåret 00/01 utvecklade Navet ett matematiktema tillsammans med NCM, sedan dess har tiotusentals barn och ungdomar arbetat med detta på Navet under skoltid. När klasserna går hem har de med sig matematiklådor som de kan arbeta vidare med i skolan. I samma utställning har grupper från 6 år till A-kursen på gymnasiet arbetat. På helger och lov har utställningen också besökts av flera tiotusentals personer. De områden som finns i utställningen är tal och taluppfattning, geometri, symmetri, kombinatorik och sannolikhetslära, spel, problemlösning och matematikhistoria. I Bagdad och oändligheten finns det plats för historia och nutid, konst och egen skaparglädje och det går att finna spännande utmaningar för både tanke och hand.

Matematikpalatset – Nyinvigning i april 2009.
Matematik – allas språk, världens grej! Upplev skön matematik i Bagdad. Det finns något för ALLA i alla åldrar. Nytt program och spännande matematik ...

I Nämnaren nr 3, 2001 finns artikeln Ett besök på Navet och Nämnaren nr 2, 2003 pryds av ett omslagsfoto från Bagdad-utställningen.

www.universeum.se
Universeum hittar man vid Korsvägen i Göteborg, precis bredvid Liseberg. Ett par av skolprogrammen är matematikinriktade.

www.technichus.se
Technichus finns i Härnösand.

www.xl.hik.se
XL-labbet eller eXperimentLabbet, kan man besöka i Kalmar.

www.kreativum.se
Kreativum i Karlshamn.

www.liu.se/fenomen
Fenomenmagasinet i Linköping har fn ingen speciell satsning på matematik, men det finns tankar om en sådan. En del pyssel med t ex geometriska figurer kan man finna där.

www.teknikens-hus.se
Teknikens hus i Luleå.

www.balthazar.skovde.se
Balthazar - Sinnenas verkstad - håller till på Volvoområdet i Skövde. Störst satning på rymden, vatten och vad våra sinnen kan uppleva. Några mindre matematikaktiviteter och en härlig spegelvrå där var och en kan uppleva sig själv i oändligheten.

www.dalenium.com
Dalénium – Gustaf Daléns Upptäckarcentrum – är beläget i Stenstorp mellan Falköping och Skövde. Inom matematik erbjuder Dalénium ett par olika teman, t ex Bråkig matematik och Geometri. I anslutning till utställningen finns ett bibliotek med litteratur kring matematik, teknik och naturvetenskap och dessutom en permanentutställning med Oscar Reutersvärds Omöjliga figurer.

www.molekylverkstan.com
Molekylverkstan i Stenungsund.

www.tekniskamuseet.se
Teknorama finns på Tekniska Museet i Stockholm.

www.nrm.se/cosmonova
Cosmonova i Stockholm.

www.tomtit.se
Tom Tits i Södertälje.

kh.innovatum.se
Innovatum Kunskapens Hus finns i Trollhättan. De har programpunkter som heter Matte 1, Matte 2 samt Mäta och Måtta.

www.fenomenalen.se
Fenomenalen hittar man i Visby. De har en matematikutställning som heter Noll & Ingenting. En utställning, inspererad av Navets Bagdad, men som tar avstamp i vikingatidens Gotland och knyter kontakter med omvärlden.

Känner du till något science center som inte finns på denna lista? Skicka i så fall ett mail till Lena Trygg.

Innehåll: LT