Läroboksutställning

 

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematikläroböcker. Att samtliga matematikläroböcker finns samlade i en utställning underlättar till exempel
– för lärargrupper som planerar att byta läromedel
– för lärare, studenter och forskare som är intresserade av ett visst ämnesområde och vill undersöka hur detta tas upp i olika läromedel och för olika åldersgrupper.

Flertalet av de förlag som ställer ut sina matematikläroböcker är medlemmar i Svenska Läromedel.

Ytterligare ett par förlag finns representerade i utställningen.

Information om besök i läromedelsutställningen och matematikverkstaden finns på en gemensam sida.

De svenska läromedelsförlagens webbplatser finns listade tillsammans med kort beskrivning. Om något förlag saknas, vänligen meddela Lena Trygg.

Även länkar till utländska läromedelsförlags webbplatser finns listade tillsammans med kort beskrivning. Engelskspråkiga förlag är dominerande, men hjälp gärna till att fylla på listan med länkar även till andra länder eller språkområden.

Ett urval av främst nordiska och engelskspråkiga läroböcker finns i en särskild avdelning.