Aktiva matematikverkstäder

Här samlar vi information om och länkar till matematikverkstäder och liknande verksamheter som pågår i Sverige, Norden och övriga världen.

Den matematikverkstad som finns i NCM:s lokaler presenteras på en egen sida.
Läs om NCM:s matematikverkstad >>

Många lärare och skolledare hör av sig till NCM med frågor om var det finns matematikverkstäder som de kan besöka. För att alla enkelt ska kunna ta kontakt direkt med skolor runt om i landet samlas kontaktinformation på en webbsida och presenteras översiktligt på en Sverigekarta.
Till kartan >>

Mattelandet i Helsingfors var tidigt ute med att organisera och erbjuda lärare kompetensutveckling och laborativt matematikmaterial. Deras Första hjälpen-lådor har nu även fått en uppföljning i Stockholm.

Matematikrummet på Hovinhøgda skola utanför Oslo hör också till de tidigare initiativen för att utveckla den laborativa matematikundervisningen.
Läs mer om nordiska insatser >>

Det land som kanske mest – i internationell media – visar upp och diskuterar matematikverkstäder/math labs är Indien. Även i Mexiko finns intresserade personer som har antagit utmaningen att utveckla den laborativa matematikundervisningen.
Läs mer >>

Innehåll: LT