Nationella prov

Nationella prov & bedömningsstöd

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (sfi). De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

PRIM-gruppen

Nationella ämnesprov i matematik för skolåren 3, 6 och 9 och nationella kursprov för kurs 1 i matematik för den gymnasiala utbildningen konstrueras av PRIM-gruppen.

Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar

Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar ansvarar för konstruktion och resultatanalys av proven i matematik på gymnasial nivå i kurs 2 - 4. Här finns också information om högskoleprovet.