Examensarbeten i matematik för Lärarexamen

Vissa av lärarutbildningarnas examensarbeten kan man hitta via en söktjänst i Libris katalogsystem:
Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext. (Nyckelord: matematikundervisning.)

Se även Uppsatser.se – ett förenklat sätt att söka i Uppsök.

Innehåll: RMW