Bibliotek & litteratursökning

NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer. Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt i GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks databas).

Besök
Välkomna att besöka oss! Du kan välja att läsa här hos oss alternativt låna våra böcker. Kontakta gärna: Rose-Marie Wikström på 031-786 22 06 så hjälper hon dig med ditt boklån.

»»» Information in English

Besöksadress

NCM:s bibliotek
Göteborgs universitet
Vera Sandbergs allé 5 A
411 33 Göteborg