Referenslitteratur

Här ges exempel på referenser och länkar som berör kursplaneutveckling. Allt för att stimulera till inspiration och diskussion. Kompletteringar mottages gärna!

Center for Study of Mathematics Curriculum (2005), First CSMC International Conference on Mathematics Curriculum. Proceedings från denna konferens: Usiskin, Z. (Ed.). (2008). Mathematics education in Pacific Rim countries: China, Japan, Korea, and Singapore. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Center for Study of Mathematics Curriculum (2008), Future Curricular Trends in School Algebra and Geometry, Second CSMC International Conference on Mathematics Curriculum.

Emanuelsson mfl (1992), Matematikämnet i skolan i internationell belysning, Institutionen för ämnesdidaktik. Göteborgs universtitet. Rapport 1992:01.

European commission (2006), RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning

European commisson (2008), , What should our schools be like in the 21st Century?

European commission (2009), Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation on Schools.

European commisson (2011), Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies

Eurydice, Thematics reports

Eurydice (2002), Key competencies.

Howson, Keithel & Kilpatrick (1981), Curriculum development in mathematics: Cambridge University Press.

Håstad, Matematikutbildningen från grundskola till teknisk högskola i går - idag - i morgon, (1976 avhandling Uppsala universitet)

International congress of mathematics education. Vid dessa konferenser, som ges vart fjärde år, finns någon "discussiongroup" eller "topic study group" med fokus på kursplaneutveckling. Se ICME proceedings, vissa är fritt tillgängliga, se ICMI webbsida. Några exempel:

  • ICME -10 (2004), Issues, movements, and processes in mathematics education reform (Discussion group 1).
  • ICME -11 (2008), The role of mathematics in the overall curriculum (Topic study group 26 ), Research on mathematics curriculum development(Topic study group 36), Reconceptualizing the mathematics curriculum (Discussion group 4), Curriculum reform: movements, processes and policies (Discussion group 1).
  • ICME-12 (2012), Pre-proceedings. Mathematics curriculum development (Topic study group 32).

IKUM, Idégruppen för kursplaneutveckling i matematik (2008), Mål utan grunder - Om brister i kursplaneutveckling i matematik, Bilaga 7, s 150 - 176, ur gymnasieutredningens betänkande Framtidsvägen SOU 2008:27.

Kilborn, "Hej Läroplan" - Hur man bestämmer vad våra barn skall lära sig i matematik ... (1977 Forskningsrapporter från MAP-gruppen)

Linnell (2007). Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet, Rapport skriven på uppdrag av Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan. En sammanfattning finns i bilaga 6 i SOU 2007:28.

Niss (1994). Mathematics in Society. In R. Biehler, R. W. Scholz, R. Sträser & B. Winkelmann (Eds.), Didacitcs of Mathematics as Scientific Discipline (pp. 366-378). Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

Ministry of Education, New Zeeland (2008), Effective Pedagogy in Pāngarau/Mathematics: Best Evidence Synthesis Iteration (BES)

SOU 2004:97 (2004). Att lyfta matematiken - intresse, lärande, kompetens, Matematikdelegationen. Stockholm: Fritzers

Ngai-Ying mfl (2004). The Mathematics Curriculum: Toward Globalization or Westernization. In F. Lianghuo, W. Ngai-Ying, C. Jinfa & L. Shiqi (Eds.), How Chinese learn Mathematics (pp. 27-70). Singapore: World Scientific Publishing.

Skolverket (2009), With a focus on Mathematics and Science. The purpose of this study is to illustrate the extent to which the frameworks for the international comparative studies TIMSS and PISA and the Swedish syllabuses are in agreement as regards subject content and type of knowledge examined in mathematics, biology, physics and chemistry.

Skolverket (2007), Läroplaner och kursplaner som styrinstrument. Denna rapport har tagits fram inför Skolverkets arbete med nya kursplaner i gymnasieskolan 2007.