Läroplan Förskola


Tidigare läroplanerAktuell läroplan


 

Tidigare läroplaner

Förskolan överfördes 1996 från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och 1998 övertog Skolverket myndighetsansvaret från Socialstyrelsen. Förskolans första läroplan (Lpfö 98) trädde i kraft i augusti 1998. Läroplan för förskolan - Lpfö 98. Innehåller en version av läroplan för förskolan där ändringar t.o.m SKOLFS 2006:22 finns införda.
 

Aktuell läroplan

Läroplan för förskolan, Reviderad 2010. Rättelseblad 2011.

Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan
U10.027
. Denna skrift presenterar en promemoria som togs fram inom Utbildningsdepartementet. Promemorian beskriver bakgrunden till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen och utgjorde underlag för implementeringen.

Tio år efter förskolereformen - Nationell utvärdering av förskolan.
I denna rapport från Skolverket redovisas den andra nationella utvärderingen av förskolan efter reformen 1998 då förskolan fick en läroplan och blev det första steget i det samlade utbildningssystemet för barn och ungdom. Utgiven 2008.