Regering & riksdag

  • Riksdagen

  • Utbildningsutskottet

  • Regeringen

  • Utbildningsdepartementet

  • Sweden.se är startpunkten för sökningar på alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn. Du hittar även webbadresser och kontaktuppgifter till kommuner, landsting, myndigheter med mera. Regeringskansliet är ansvarig myndighet för verksamheten inom SverigeDirekt.
  • Ekonomistyrningsverket, ESV, ansvarar för att publicera Statsliggaren som innehåller en sammanställning av regleringsbreven till myndigheterna.

Innehåll: AW