NCM:s matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen.

h2.jpg   h4.jpg

NCM:s lokaler finns i fd Vasa sjukhus i Göteborg. För närvarande genomgår matematikverkstaden en välbehövlig uppfräschning. Verkstaden flyttas till en något större lokal och innehållet håller på att anpassas till den kommande kursplanen. Det mesta av det praktiska arbetet genomfördes under våren 2010, men kursplaneanpassningen kommer naturligtvis att dröja längre.

Besök i NCM:s MV
Se datum …

Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen inte består av elever utan lärare. De idéer som presenteras om inredning, organisation, material och aktiviteter fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men behöver till viss del anpassas.

Verkstaden har många, tätt satta, hyllor där material och aktiviteter visas. I skåp och lådor finns ännu mer material. Merparten av underlagen där aktiviteter presenteras finns utlagda på denna webbplats, i första hand på Strävorna...

En undervisning som innehåller ett praktiskt arbetssätt med laborativt material ställer krav på att läraren är klar över syftet med de olika aktiviteterna. Detta är en fråga som behandlas i Matematikverkstadsboken.

Alla som besöker matematikverkstaden - i verkligheten eller här på webbplatsen - har egna, om än mycket varierande, erfarenheter av laborativt material. NCM:s förhoppning är att många vill dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans kan vi då successivt utveckla innehållet i matematikverkstaden.

Laborativt material är inte bara till för de yngsta eleverna eller de som har svårigheter. Alla elever, såväl de allra minsta barnen i förskolan som vuxenstuderande, har glädje och nytta av laborativt material. I NCM:s matematikverkstad är materialet inte heller uppdelat efter åldrar eller skolår. Det är hur ett material används som bestämmer med vilka elever det passar. Det finns ändå en del material som har större hemhörighet hos de yngsta eleverna respektive för vuxna och visst material finns därför placerat för sig.

En stor fördel med laborativt matematikmaterial, jämfört med många andra ämnens laborativa material, är att många saker kan köpas billigt och mycket kan tom anskaffas helt gratis. Det finns många företag med ett stort utbud och ett urval av dessa material presenteras.

För mer information om struktur, organisation, material och aktiviteter hänvisas till Matematikverkstadsboken och det webbstöd som finns till den.

Innehåll: LT