Utomhusmatematik

labyrint.jpg

Intresset för att ta till vara och utnyttja utomhusmiljöns möjligheter inom matematikundervisningen ökar. Det kan antingen handla om att använda skolgården eller att förlägga lektioner till närbelägna naturområden eller andra miljöer. I kursplanen står att matematik är en levande mänsklig konstruktion som bland annat omfattar utforskande verksamhet och att eleverna behöver hämta erfarenheter från omvärlden för att få underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. 

I matematik finns utmärkta tillfällen att arbeta utomhus med många av de delar som ingår i kursplanen. Det kan vara allt ifrån att befästa tiokamraterna med hjälp av kottar, att tillverka ett speciellt pi-måttband som visar på förhållandet mellan trädets omkrets och diameter till att åskådliggöra funktioner i koordinatsystem uppritade på skolgården.

På följande webbsidor ges exempel på litteratur och länkar som tar upp hur man kan utnyttja utomhusmiljön i matematikundervisningen – och i allmänhet.

Det engelska matematikcentrumet NCETM – National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics – har (när man registrerat sig) under rubriken Learning Maths Outside the Classroom samlat ihop länkar och idéer som handlar bl a om skolgården, kyrkor, naturen, museum, gallerier, lantbruk, landsbygd, byggnadsminnen, sport och äventyr. De lyfter på dessa sidor fram vikten av och möjligheterna med att arbeta utanför klassrummet.

Innehåll: LT