Kompletterande material

 

vinjett.jpg

På denna sida finns material som inte har direkt koppling till Matematikverkstadsboken, men som ändå kan vara till nytta och ge inspiration i studiecirkeln.

Styrketräning med positionstärningar
På introduktionskursen om matematikverkstäder används en matris där koppling görs mellan undersökande respektive demonstrerande arbetssätt och lärarlett, smågrupps- samt enskilt arbete.
    I matrisens rutor presenteras olika tärningsaktiviteter. En av dessa – i rutan demonstrerande arbetssätt och enskilt arbete – kallas aktiviteten Styrketräning med positionstärningar. Tanken är att enskilda elever kan här visa/demonstrera att de kan hantera de fyra räknesätten.
    Precis som med träning av kroppens muskler behöver även räknefärdigheten ständigt tränas för att kunna bibehållas och förbättras. De allra flesta elever finner det mycket mer utmanande och stimulerande att använda tärningar och göra egna tal än att bara fylla i papper med färdigformulerade räkneuppgifter. För att hålla bra tempo och kunna erbjuda stor variation i färdighetsträningen är stationsupplägg en utmärkt arbetsform här.
    Några förslag på olika stationer finns här. Du som gör egna stationer – skicka dem till:
Lena Trygg så läggs de ut på denna sida.

Norskt resurspaket
I Norge har följande resurspaket, innehållande ett stort antal filmsekvenser med goda exempel från matematikundervisning i de första skolåren, tagits fram:

"I praksis er en serie filmbaserte ressurspakker for grunnskolen. Hver film viser et godt og relevant undervisningsopplegg, som oftest gjennomført av læreren i egen klasse eller gruppe. Filmene viser og framhever en undervisningspraksis som engasjerer barna og skal inspirere lærere til å se større muligheter og tenke nytt rundt sin egen undervisningspraksis i faget. Eksemplene er hentet fra skoler over hele landet.
    Formålet med prosjektet er fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skolen. Målgruppen for materiellet er lærere, samt lærerstudenter på lærerhøgskoler og universitet. Materiellet skal kunne brukes på seksjonsmøter, fagdager, i lærerteam, etc. – så vel som til selvstudium."

Filmerna kan laddas ner direkt, men de kan även beställas på dvd och video. Läs mer på www.skoleipraksis.no.

Min egen Matematik

Min egen Matematik är ett projekt som inriktar sig på att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande samt öka sitt intresse för matematik. I projektet samarbetar lärare i Nacka och Botkyrka kommun med PRIM-gruppen. Det material som arbetats fram har delats in i olika områden som t ex:

  • Elevbok är tänkt som ett hjälpmedel i konceptet "skriva för att lära". Syftet är att eleverna ska skriva tankar, ord, begrepp och regler som ska vara en hjälp och struktur för lärandet. Eleverna bestämmer vad som ska skrivas i elevboken, ibland med hjälp av läraren. I projektet har elevbok använts av elever i olika åldrar från skolår 3 till elever i gymnasiet i små och stora grupper.
  • Portfölj/portfolio ses inte endast som en samlingsportfölj utan används också t ex vid bedömning. Det krävs då att eleverna gör egna värderingar av sina arbeten. Här finns material, som de deltagande lärarna vill koppla till portföljen.
  • Loggskrivande används för att eleverna ska skriva ner tankar kring sitt lärande och hur de upplever sin situation i matematik. Skrivandet kan hjälpa eleverna att synliggöra matematikinnehållet men ger också möjlighet att gå tillbaka och reflektera.

I Nämnaren 2005, nr 4 finns en artikel som beskriver projektet Min egen Matematik. Artikeln har rubriken "MiMa – ger möjligheter i matematik" och är skriven av B Olburs, G Olofsson och I Ridderlind.