Studiecirkelhandledning

På följande webbsidor presenteras en studiecirkelhandledning till boken Matematikverkstad – en handledning för laborativ matematikundervisning. Matematikverkstadsboken reviderades bl a med anledning av övergången från Lpo 94 till Lgr 11.

Studiecirkelhandledningen är framtagen för de lärare som önskar stöd att använda Matematikverkstadsboken på ett effektivt sätt i arbetet med att bygga en matematikverkstad på den egna skolan.

Studiecirkeln är en väl beprövad arbetsform som lätt kan varieras. I det här fallet kan studiecirkeln till exempel ses som en introduktion till hur man kan arbeta laborativt i en matematikverkstad och själva lokalen inreds och iordningställs sedan i nästa steg. Studiecirkeln och uppbyggnaden av matematikverkstaden kan också löpa parallellt – under förutsättning att extra tid avsätts för det praktiska arbetet. På några skolor har kanske en projektgrupp redan byggt upp verkstaden och studiecirkeln används vid kompetensutveckling för de kollegor som ska arbeta där tillsammans med elever.

För att underlätta studiecirkelns organisation och genomförande finns en tydlig struktur som återkommer i alla träffar. Texten är i vissa delar detaljrik och studiecirkelns uppgifter är många gånger omfattande, men oftast är det enklare att ha en planering att utgå från för att sedan stryka, komplettera eller omdisponera valda moment, än att lägga upp allt från första början. Se därför denna studiecirkelhandledning som ett förslag att förändra och utveckla så att form och innehåll passar den egna skolverksamheten.

Studiecirkelhandledningen finns som ett pdf-dokument.
Ladda ner pdf >>

Det studiecirkelmaterial som fanns till den första upplagan av Matematikverkstadsboken finns fortfarande för nedladdning.
Ladda ner pdf >>

Det enklaste sättet att se skillnad på de båda handledningsversionerna är att den första har sugrör på omslaget medan den reviderade har färgade stickor.

Webbsidornas innehåll

  • Studieplan med översikt av studiecirkelns uppläggning och förberedelsearbete.
  • Cirkelträffar där innehållet i varje träff presenteras.
  • Korta aktiviteter är namnet på en samling aktiviteter framtagna för kurser om matematikverkstäder. Genom aktiviteterna presenteras ett urval av vanligt förekommande laborativt matematikmaterial. Följdfrågan "Vad mer kan man göra med ...?" skapar fortsatt diskussion i gruppen.
  • Kompletterande material med förslag på ytterligare innehåll i studiecirkeln.

Innehåll: LT