Material

En matematikverkstad är fylld med laborativt matematikmaterial. Vanliga frågor från lärare handlar om vad som är bra material, var det finns att köpa och hur det går att skapa struktur.

Här på webben finns MV-bokens materiallistor delvis utökade. Teknik och sökmotorer utvecklas ständigt och idag går det enkelt att söka sig fram till de flesta material direkt på nätet. Vi har därför tagit bort tidigare hänvisningar till inköpsställen och låter numera enbart kompletterande information om de olika materialen finnas kvar.

Kontorsmaterial och förbrukningsmaterial i god sortering är en nödvändig förutsättning för att arbetet i en matematikverkstad ska kunna löpa smidigt.

Precis som i MV-boken fördelas de laborativa materialenTal och räkning, Mäta och väga samt Rum och form.

Företag som säljer laborativa matematikmaterial
Under Svenska företag och Utländska företag finns länkar till respektive företag. Mycket går att ta reda på och beställa via företagens webbplatser, men beställ även kataloger vilka ger bättre överblick och dessutom ofta många goda idéer och uppslag.

Innehåll: LT