Artiklar

På denna sida samlas artiklar som t ex beskriver arbete i matematikverkstäder eller ett laborativt arbetssätt. I vissa fall är innehållet i artikeln allmängiltigt för verkstäder, i andra fall har de ett innehåll som exempelvis behandlas på matematikverkstadskurser.

Då får vi väl ta fram klossarna! Ulla Öberg, Nämnaren nr 1, 1991.

Uppslaget: Min matematikverkstad, Agnetha Ardfelt, Nämnaren nr 1, 1992.

Uppslaget: Vad kan eleverna lära i matematikverkstan? Ulla Öberg, Nämnaren nr 3, 1992.

Ett funktionsrum, Laura Fainsilber, Nämnaren nr 2, 2002.

Funktionslådor, Cecilia Kilhamn, Nämnaren nr 1, 2004.

Functions from kindergarten through sixth grade, Stephen Willoughby, Teaching Children Mathematics, 3 (February 1997): 314–318

Innehåll: LT