Nordisk litteratur

Efskin, R. (2000). Matematikk-verksted. Norge: Info Vest Forlag.
Ellingsrud, G. & Strømme, K. E. (1999). Lykkehjulet. En annerledes fagbok i matematikk for lærere i grunnskolen. Drammen: NKS-Forlaget.
Herbjørnsen, O. (1998). Rom, form og tall. Matematikkdidaktikk for barnetrinnet. Norge: Tano Aschehoug.
Newth, E. (2002). Tallenes verden. Wienerbrødets hemmelighet, keiserens kode og presidentens håndtrykk. Danmark: Gyldendal Norsk Forlag.
Rossing, N. K. & Vitensenteret. (2003). Den matematiske krydderhylle: smakstilsetning til matematikkundervisningen i skolen. Vitensenteret.
Røsseland, M. m fl (2003). Tangentens oppgavehefte: Matematiske utfordringer. Norge: Caspar.
Svorkmo, A-G. (2004). Matematikk i kunst og håndverk. Ett idehefte for lærere i grunnskolen. Trondheim: Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen.

Innehåll: LT