Litteratur och länkar

Handledningens litteraturlistor har här kompletterats dels med den äldre litteratur som togs bort i boken, dels med litteratur för barn samt skönlitteratur med matematikinnehåll. Uppdelningen med litteratur på svenska, nordiska språk och engelska finns kvar.

På webbsidornas litteraturlistor presenteras en del av böckerna med framsidesbild och en kortare text hämtad från bokens baksida eller förlagets webbplats.

Efter litteraturlistorna följer en sida med artiklar som anknyter till matematikverkstad eller ett laborativt arbetssätt samt en sida med uppsatser, i första hand examensarbeten från lärarutbildningen.

Länkar
Här finns länkar till webbsidor som innehåller laborativt material och/eller aktiviteter samt till science centers.

Innehåll: LT