Litteratur på svenska

De texter som finns vid bokframsidorna är antingen tagna från baksidestexter eller texter som förlagen lagt ut på sina webbplatser, många gånger förkortade.


Adler, I. (1981). Tänk på ett tal. Stockholm: Prisma.
Adler, I. (1985). Klurigheter för klipska. Partille: Warne.
Adler, I. (1987). Nya klurigheter för klipska. Partille: Warne.
Adler, I. (1988). Sifferlek. Partille: Warne.
Anderberg, B. (1992). Matematikmetodik i grundskolan. Stockholm: Bengt Anderberg Läromedel.

Andersson, I. (1995). Lyssna, rita, räkna: med räknesagor in i matematikens värld. Solna: Ekelund.

Boken Med räknesagor in i matematikens värld – Lyssna, rita, räkna är tänkt att vara en inspirationskälla för de lärare som arbetar med att introducera 4–6-åringar i matematikens värld samt för lärare i grundskolan som vill stimulera sina elever och tydliggöra tankegångarna inom matematiken.

Andersson, M. (2005). Landet Matematica. Stockholm: Natur & Kultur.

I Landet Matematica möts sagan och matematiken på ett spännande sätt. Sagor, elevaktiva uppdrag och begreppsbyggande samtal mixas för ett lustfyllt och kreativt lärande.
    Landet Matematica består av sex fristående kapitel som tar upp olika områden inom matematiken: geometriska former, längd, avstånd, tid, volym och vikt. Alla kapitel följer samma struktur med en inledande saga, fem elevuppdrag samt en lärarhandledning med tips på övningar och kopieringsunderlag.

Arnér, M. (2001). På irrfärd i slumpens värld. Lund: Studentlitteratur.

Detta är en populärvetenskaplig bok och utgör en sammanställning av berättelser inom det statistiska området. Berättelserna är fristående och tar upp paradoxer, historiska skeenden, ovanliga tillämpningar och annat smått och gott. Boken vänder sig till alla som har ett vetenskapligt intresse, exempelvis matematik- och fysiklärare vid alla stadier.

Berggren, P. Lindroth, M. (1998). Kul matematik för alla – en idébok för 2000-talets lärare. Solna: Ekelunds.

Kul matematik för alla är en bok för lärare som vill ändra sitt arbetssätt i matematik och göra det mer elevaktivt, laborativt och verklighetsnära för eleverna i senare delen av grundskolan. Boken är rik på konkreta lektionsförslag och exempel ur undervisningssituationer. Arbetssättet bygger på kommunikation, laboration och upptäckande av matematik.

Berggren, P. & Lindroth, M. (1999). På G i matematik, skolår 6–9. Solna: Ekelunds.

Denna bok bygger på en matematikjournal där författarna till varje moment knutit laborationer och temauppgifter som både låter eleven träna momentet och ger dig som lärare möjlighet att bedöma i vilken mån eleven nått målen. Fördelen med temauppgifter är att eleverna förutom färdighetsträning av ett moment också tränar matematisk kommunikation och samarbete.
Berggren, P. & Lindroth, M. (2004). Positiv matematik: Lustfyllt lärande för alla. Solna: Ekelunds.

Berggren, P. & Lindroth, M. (2004). Positiv matematik: Lustfyllt lärande för alla. Solna: Ekelunds.

Positiv matematik vänder sig till lärare, lärarstuderande och specialpedagoger. Boken är en litteraturöversikt kring sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik och är baserad på författarnas mångåriga erfarenheter. Den beskriver också arbetssätt som gör lärandet i matematik mer lustfyllt, spännande och utmanande med fokus på skolår 4-9.

Blatner, D. (1998). Pi – det fantastiska talet. Stockholm: Svenska förlaget.

I sin undersökning av pi tar David Blatner med oss på en odyssé som för oss till pyramidernas Egypten, Arkimedes Syrakusa, till Indien, Kina och Japan... och så småningom ända hem till Chudnovskybröderna i New York. Historiska landmärken, spånor och kuriosa samsas i denna bok med underliga försök att lagstifta om värdet på pi och andra fantastiska berättelser.

Bodanis, D. (2001). E = mc2: historien om världens mest kända ekvation. Stockholm: Norstedts.

Boken är en närmast kulturhistorisk skildring av Einsteins relativitetsteori och de fascinerande människoöden vilkas liv och verk hänger samman med den: Möt Emilie du Châtelet (Voltaires älskarinna och framstående vetenskapskvinna), den tyska fysikern Lise Meitner som i Sverige, på flykt undan Hitlerregimen, kom på hur atomkärnan skulle klyvas, de norska motståndsmännen som hindrade tyskarna från att bygga en atombomb och Chandrasekhar som räknade ut när vår sol kommer att slockna.

Bolt, B. (1984). Aktiviteter i matematik. Göteborg: Gothia.
Brown, D. (2003). Da Vinci-koden. Smedjebacken: Bonniers.

Carlsson, A. W. (1997). Med mått mätt: svenska och utländska mått genom tiderna. Stockholm: LT.

I brev, bouppteckningar, arrende- och undantagskontrakt, löneuppgifter och andra handlingar från äldre tider stöter vi ofta på gamla mått som vi inte känner igen. Måttuppgifter i Bibeln och i verk av antikens författare vållar också svårigheter. Hur lång var en daktylos och hur mycket rymde en amfora ? Utan kunskap om hur de gamla måtten ska "översättas" till dagens mått får vi ingen sann bild av förhållandena i gången tid.

Clemson, W. & Clemson, D. (1996). Lär dig multiplicera! Lomma: Richters.

Cole, K. C. (1999). Universum och tekoppen: den sköna matematiken. Stockholm: Svenska förlaget.

Människor söker svar hos Gud eller i ekvationer, genom att skriva skådespel eller studera myror... Universum och tekoppen berättar om hur verktyget matematik kan användas i såväl vardagsproblem som i utforskandet av yttre rymden.

Conway, J. H. (2000). Boken om tal. Lund: Studentlitteratur.

Dahl, K. (1994). Matte med mening: tänka tal och söka mönster. Stockholm: Alfabeta.

Att leka med matte ger oanade och förvånande resultat. I Matte med mening visas hur man t ex skulle kunna bli miljonär på 20 dagar eller imponera med tankeläsning. Experimentera med magiska kvadrater eller fundera över möbiusband. "En underbart stimulerande bok, distinkt och samtidigt enkelt och lättbegripligt, även om svåra ting." (Bibliotekstjänst)

Dahl, K. (1995). Den fantastiska matematiken. Ny utg. Stockholm: Fischer.

Matematik är roligt, spännande och användbart! Matematik är den viktigaste och nyttigaste av alla vetenskaper. Matematik är svårt, teoretiskt, abstrakt och... nödvändigt. Den fantastiska matematiken berättar om matematikens idéer och betydelse; om rena fantasiprodukter och intellektuella spel med inslag av lekfullhet och intuition - som ofta visar sig stämma överens med naturen!

Dahl, K. (1996). Räkna med mig: mattegåtor för hela familjen. Stockholm: Alfabeta.

Räkna med mig innehåller mattegåtor för både barn och vuxna.

Dahl, K. (1998). Ska vi leka matte? finurliga lekar och kluriga spel. Stockholm: Alfabeta.

Mycket av det som Anton och Julia gör är rena matten. De hoppar hage, målar clowner, gör godis och leker gissningslekar. De hjälper varandra att hitta lösningar. För ibland är matte lite finurligt. Men det är ju det som är spännande också. Kristin Dahls tredje mattebok, Ska vi leka matte?, vänder sig till de yngre barnen, från sex år och uppåt.

Dahl, K. (1999). Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort: mera matte med mening. Stockholm: Alfabeta.

Dahl, K. (2003). Roligt, lustfyllt, diskret. Stockholm: Alfabeta.


Dahl, K. & Rundgren, H. (2004). På tal om matte: i förskoleklassens vardag. Kristianstad: UR

I På tal om matte finns praktiska anvisningar och tips om små enkla och lekfulla saker som kan fånga upp matematiken i vardagen och göra matte till något lustfyllt. Boken koncentrerar sig på matten i sexåringarnas förskoleklass.

Dahlqvist, F. (1998). Vem äger sköldpaddan? och andra kluriga tankenötter. Jönköping: Brain Books.

Här gäller det att genom listighet, systematiskt och aktivt tänkande, dra slutsatser och bygga upp en helhet av olika ledtrådar, så att man till sist kommer åt de "felande länkarna".

Dahlqvist, F. Hjärngympa. Skällinge: BetaPedagog.
Devonshire, H. (1995). Siffror och tal. Stockholm: Bergh.
Devonshire, H. (1995). Symmetri. Stockholm: Bergh.
Devonshire, H. (1996). Linjer och former. Stockholm: Bergh.
Devonshire, H. (1996). Längd, bredd och höjd. Stockholm: Bergh.
Devonshire, H. (1997). Att mäta tid. Stockholm: Bergh.

DiSpezio, M. A. (2000). Den magiska triangeln. Jönköping: Brain Books.

83 tankegåtor som kommer att engagera alla där boken används. Många av gåtorna kan förefalla lätta men det krävs åtskillig finess för att lösa dem. Rikt illustrerad. Innehåller facit uti fall att...

Duncan, D. E. (1999). Kalendern: människans 5000-åriga kamp att rätta klockan efter himlen – och vart de tio försvunna dagarna tog vägen. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Dunkels, A. (1992). Geometri på ett bräde. Malmö: Gleerup.
Edmiston, M. C. (2000). Mattegåtor. Jönköping: Brain Books.
Einarsson, M. (2003). Historiska Matematikberättelser – introduktionsberättelser till nio olika matematikområden. Örebro.
Eliasson, C. Unenge, J. (1981). Räkna för livet. Matte som nöje. Malmö: Corona.
Emanuelsson, G. m fl (red.) (1992). Geometri och statistik. Lund: Studentlitteratur.

Enzensberger, H. M. (1997). Sifferdjävulen: en bok att stoppa under huvudkudden, för alla som är rädda för matematik. Stockholm: Alfabeta.

Sifferdjävulen är en bok att lägga under kudden för alla som är rädda för matematik. Robert hatar matte, han kan inte föreställa sig att siffror kan vara det minsta spännande. Men så får han under tolv nätter påhälsning i drömmen av Sifferdjävulen, en liten gubbe med en magisk käpp. Gubben får Robert på andra tankar, och med talet ett som utgångspunkt bygger han upp hela matematiken.

Erickson, T. (1993). Gemensam problemlösning. 1. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Erickson, T. (1993). Gemensam problemlösning. 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Eriksson, K. & Rydh, S. (2003). Nöjesmatematik. Stockholm: Liber.

Nöjesmatematik är främst en kurs i matematisk problemlösning, med tyngd på ämnets kreativa och lustfyllda aspekter. Eleven ska, genom systematisk lärarledd träning, bli bättre och bättre på att lösa problem och formulera lösningar. Logiskt resonerande tränas i flera steg.

Ernst, B. (1990). Maurits Cornelis Eschers Trollspegel. Berlin: Benedikt Taschen.
Eskilsson, U. (2003). Matteutmaningar. Kluringar med klass! Sollentuna: SICA Läromedel.
Eurelius, Anna-Karin (2002). Firma Kärlek & Matematik. Eriksson & Lindgren.

French, V. & Collins, R. (2001). Alfabetas stora bok om siffrornas historia. Stockholm: Alfabeta.

Siffror är något vi använder varje dag, men hur uppkom de och varför? Och hur klarade man sig utan siffror? Hur gjorde man vid byten och köp? Här berättas siffrornas historia i en rolig och spännande bok för alla åldrar, rikt illustrerat i färg.

Friesen, S. von (1987). Om mått och män. Höganäs: Bra böcker.
Furness, A. (1988). Mönster i matematiken: handledning i laborativa arbetssätt. Solna: Ekelund.
Furness, A. (1990). Mätaren. Solna: Ekelund.
Furness, A. (1995). Matteknappar. Västerås: Utbildningsbyrån.
Furness, A. (1998). Vägar till matematiken: att arbeta med barn 5–7 år. Solna: Ekelund.

Furness, A. (2001). Matematiken tar form. Solna: Ekelund.

Matematiken tar form presenterar arbetssätt med tal och med geometri som utvecklar visuellt tänkande och ger en stomme till den abstrakta matematiken. Boken visar också möjligheter till arbete över traditionella ämnesgränser. Bild, historia och naturvetenskap vävs samman i en presentation av matematiska idéer. Boken lämpar sig för alla lärarkategorier. Samtidigt fungerar den som en lärarhandledning i praktisk matematik för skolår 4-8. Till boken hör ett kopieringshäfte. Här finns alla verkstadsövningarna återgivna.

Glimne, D. (1994). Nya spel. Stockholm: B. Wahlström.
Glimne, D. (1998). Spel med knappar. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Hagland, K., Hedrén, R. & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem - inspiration till variation. Stockholm: Liber.

Rika matematiska problem vill inspirera lärare och blivande lärare till att använda problemlösning som ett naturligt inslag i undervisningen, från förskola till högskola. Genom exempel från skolpraktiken och forskningsbaserade resonemang visar författarna hur lämpligt upplagd problemlösning kan vara ett sätt att nå kursplanernas mål och samtidigt skapa variation och arbetsglädje. Boken ger konkret vägledning i hur ett problem kan introduceras, hur elever kan arbeta med det, vilka matematiska idéer som kan tänkas dyka upp vid elevernas problemlösande samt hur läraren kan leda en sammanfattande diskussion utifrån det aktuella problemet.

Hannedahl, S. (2001). Mattelek – ett möte med den tidiga matematiken. Ungern: Serholt Läromedel.

Hargittai, M. (1998). Upptäck symmetri! Stockholm: Natur och Kultur.

Den här boken beskriver den mångfald av symmetrier som förekommer i naturen. Det ges en mängd exempel på hur samma symmetrier utnyttjas inom konst, arkitektur och tekniska konstruktioner. Författarna, som själva är kemister, presenterar på ett lättillgängligt sätt sina bilder av symmetrier som de själva har upptäckt i sin omgivning. Boken är i första hand avsedd för gymnasieskolan, men kan läsas med behållning av alla som är intresserade av att upptäcka naturens egen geometri och symmetri.

Häggmark, P. (1989). Laborativ geometri. Lund: Studentlitteratur.
Johansen, C. O. (1984). Magiska tal. Stockholm: Forum.
Jonsson, A-S. & Ring, C. (2001). Sifferkul. Ungern: Serholt Läromedel.
Kaye, P. (1994). Mattelekar: så hjälper du barn lära sig matte på ett lekfullt sätt: från förskola till mellanstadiet. Jönköping: Brain Books.
Kronqvist, K.-Å. (2003). Matematik på väg: i förskola och skola. Malmö högskola: Lärarutbildningen.
Lagerqvist, L. O. (1999). Vad kostade det? priser och löner från medeltid till våra dagar. Stockholm: Natur och kultur/LT.

Larsson, M. (2007). 32 rika problem i matematik. Stockholm: Liber.

Många vägar till en lösning! Rika matematiska problem kan lösas med flera olika lösningsmetoder och innehåller många svårighetsnivåer. 32 rika problem i matematik bidrar till en varierad undervisning och ökar elevernas kreativitet, nyfikenhet och lust att lära sig matematik. Alla i klassen kan arbeta tillsammans med ett rikt problem där var och en kan hitta sina utmaningar och sina lösningsmetoder. Till varje problem finns det i boken förslag på olika lösningsmetoder.

Lilla jätteboken om knepigheter och klurigheter (1998). Stockholm: Forum.
Lindberg, D. & Kuijl, B. (1991). Fakta om hur man räknade förr. Solna: Almqvist & Wiksell.
Lindblom, V. (1992). Klassiska klurigheter: gåtor, ordlekar & räkneproblem. Västerås: Ica.
Lundy, M. (2001). Den gyllene geometrin. Stockholm: Svenska förlaget.

Löwing, M. & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik – för skola, hem och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Författarna analyserar i boken aktuella problemområden inom skolan i relation till aktuell pedagogisk litteratur samt ger en mängd konkreta exempel på hur inlärningsproblem kan uppstå och hur de kan lösas. Den röda tråden i boken är kontinuitet i planeringen, grundad på elevers tänkande från förskoleklassen till gymnasieskolan och på olika lärargruppers förståelse för varandras kompetens och arbetsuppgifter.

Löwing, M. & Kilborn, W. (2003). Huvudräkning: en inkörsport till matematiken. Lund: Studentlitteratur.

Boken behandlar bra strategier för huvudräkning men också hur man kan hjälpa elever att redan från det första skolåret bygga upp en djupare förståelse för ämnet matematik. Flera av de informella strategier som används av barn under de första skolåren kan förädlas för att senare kunna ge dem en djupare förståelse inom andra områden såsom subtraktion av negativa tal eller division av tal i bråk- och decimalform. På det sättet blir huvudräkning en inkörsport till matematiken. Boken passar som kurslitteratur vid lärarutbildningen samt i kompetensutveckling av lärare.

Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning: en studie av kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Acta: Universitatis Gothoburgensis. Göteborg Studies in Educational Sciences 208. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemman – Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur.

I den här boken följer Madeleine Löwing upp sitt avhandlingsarbete med att ge konstruktiva exempel på hur olika dilemman kan hanteras och hur läraren kan välja ramar som istället leder till att inlärningen optimeras.

Malmer, G. (1990). Kreativ matematik. Falköping: Ekelunds.

Kreativ matematik vill stimulera lärare till att våga ge större utrymme åt de skapande och kreativa inslagen i undervisningen. Framställningen tar sikte på det konktreta klassrumsarbetet och då främst utformningen av ett problemorienterat arbetssätt. Boken är uppdelad i två delar - Teoridel och Praktikdel.

Mankiewicz, R. (2001). Matematiken genom tiderna. Stockholm: Bonnier.

Vem var egentligen Copernicus? Vad är kaos-teori? Vad har matematik med konst att göra? Matematiken är en av de viktigaste krafterna bakom skapandet av vår moderna värld. Handel, religion, krigsföring - allt har påverkats av matematiken och allt har i sin tur påverkat vad matematikerna intresserat sig för. Matematiken är kopplad till huvuddragen i människans kultur och dess historia går mer än 5000 år tillbaka i tiden. Utan matematik skulle vi idag ha varken kartor, tv eller telefon!

Neuman, D. (1989). Räknefärdighetens rötter. Helsingborg: Utbildningsförlaget.
Niven, I. (1965). Reella tal: matematikens centrala talsystem. Stockholm: Prisma.

Nordqvist, S. (1985). Minus och stora världen. Stockholm: Opal.

Sagan om Minus, som vill ut och se sig om i världen bygger på barnens lust att träna räkning. Minus möter olika figurer i mängder från 1 till 10. Textens och bildernas idérikedom och humor ger lustfylld träning i att räkna.

Nystedt, L. (1993). På tal om tal: en läsebok i matematik. Djursholm: Instant Mathematics.
Nystedt, L. (1998). Historien om metern och kilot. Djursholm: Instant Mathematics.
Ohlon, R. (1986). Gamla mått och nya. Stockholm: Svensk Byggtjänst.

Olsson, S. (1999). Matematiska nedslag i historien: en matematikantologi med historia, berättelser, skrönor, förklaringar, bevis, tankenötter, problem från forntid till nutid och mycket annat från matematikens värld. Solna: Ekelund.
Olsson, S. (1999). Matematiska nedslag i talens värld: en matematikantologi med berättelser, skrönor om matematiker, talsystem och tillämpningar. Solna: Ekelund.

Matematik är mycket mer än bara räkning. I matematiken finns det historia, skrönor, tillämpningar, kultur och inte minst rekreativa inslag. Innehållet i dessa två matematikantologier är avsett att väcka intresse, ge uppslag till fördjupningar, bidra till att lätta upp matematiklektioner och föreläsningar och dessutom att avnjutas som ren förströelse. De här böckerna är inga räkneböcker, men det finns ändå uppgifter för den som är hågad att lösa problem. Facit (ibland med lösningsförslag) finns i slutet av böckerna.

Paraquin, C. H. (1991). Optiska villor: 150 bilder som lurar ögat. Stockholm: Bergh.
Paulos, J. A. (1991). Förstå siffror! Stockholm: Natur och Kultur.
Pohl, Peter (2002). Tusen kulor. Rabén & Sjögren.

Poskitt, K. (2005). Fängslande matematik. Argasso.

Murderous Maths heter boken i original och beskrivs så här av förlaget: Matteboken som fängslar sifferblinda och andra. Tycker du att matte är frustrerande? Blir du svettig av siffror och alldeles darrig av decimaltecken? Då kan Fängslande matematik vara något för dig.
  Ta reda på hur matematik kan rädda någon ur dödlig fara och hur du undviker att skjuta dig själv med en kanon. Möt några berömda matematiker som var riktigt tuffa (och några som blev mördade), och håll utkik efter Jimmy med Fingret, Tjurnacks-Charlie och deras gangstervänner, som alla är levande bevis på att matematik verkligen kan vara fängslande!

Rydh, S. (2004). Stens problem – tankeskärpande klurigheter. Bengtsfors: Mattesmedjans förlag.

Sandahl, A & Unenge, J. (1999). Lärarguide i matematik, del 1. Örebro: Natur och Kultur.

Lärarguide i matematik, del 1 är tänkt för den inledande matematikundervisningen. Materialet är ett stöd för dig som undervisar i matematik, oavsett val av läromedel. Guiden innehåller teoretisk bakgrund, aktiviteter och situationer (problemlösningsuppgifter).

Sandahl, A & Unenge, J. (2002). Lärarguide i matematik, del 2. Örebro: Natur och Kultur.
Schattschneider, D. (1990). M. C. Escher Kalejdocykler. Berlin: Benedikt Taschen.
Seseman, H. J. (1994). Sesemans problem. Hallstavik: Kub.

Singh, S. (1998). Fermats gåta: så löstes världens svåraste matematiska problem. Stockholm: Norstedt.

"Jag har funnit ett i sanning fantastiskt bevis, men tyvärr är marginalen för smal för att det skall få plats." Beviset gick ut på att Pythagoras sats bara gällde för potensen 2 men inte för något annat tal. Genom denna lilla anteckning nedskriven 1637 blev Pierre de Fermat odödlig. I över 350 år försökte matematiker lösa gåtan utan att lyckas. Det här är historien om hur världens svåraste matematiska problem löstes!

Singh, S. (1999). Kodboken: konsten att skapa sekretess – från det gamla Egypten till kvantkryptering. Stockholm: Norstedt.

I Kodboken skriver Singh om kodernas och krypteringens historia och det är en historia om ond bråd död och stormande passioner. Maria Stuart, till exempel, avrättades efter att hennes kodade brev dechiffrerats och visat sig innehålla planer på att mörda drottning Elisabet. Alan Turing knäckte nazisternas Enigmakod, som visade den tyska flottans positioner, och förändrade därigenom världens gång.

Skolöverstyrelsen. (1979). Matematikterminologi i skolan. Stockholm: Liber UtbildningsFörlaget.
Solem, I. H. & Relkerås, E. K. L. (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur och Kultur.
Stenberg, J. K. (1988). Matte hemma Matte i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Strandberg, L. (1989). Problemboken. Malmö: Liber.
Thompson, J. (1991). Wahlströms & Widstrands matematiklexikon. Falun: Wahström & Widstrand.
Tiedemann, A. (1999). Talens magi: lustläsning för talfreaks. Stockholm: Bergh.
Ulin, B. (1988). Att finna ett spår: motiv och metoder i matematikundervisningen: erfarenheter ur waldorfpedagogiken. Stockholm: Utbildningsförlaget.
Ulin, B. (1993). Liten guide för matematiska problemlösare. Stockholm: Liber utbildning.
Ulin, B. (1996). Engagerande matematik genom spänning, fantasi och skönhet. Solna: Ekelund.

Ulin, B. (1998). Klassisk geometri: motiv och mening. Solna: Ekelunds.

Klassisk geometri omfattar grundkunskaper i geometri och tilllämpningar på navigation, astronomi och teknik. Boken riktar sig till alla som är intresserade av geometri och som vill förkovra sig på ett område där åskådning och tänkande går hand i hand. För lärare och blivande lärare ger framställningarna om kongruens, likformighet och konstruktion nya infallsvinklar.

Unenge, J. (1997). Människorna bakom matematiken. Lund: Studentlitteratur.

Människorna bakom matematiken ger en kronologisk översikt över matematikens utveckling från begynnelsen och fram till våra dagar. Utvecklingen av vissa centrala begrepp lyfts fram, med anknytning till de människor som varit portalfigurer i sammanhanget. Totalt skildras ett drygt 30-tal personers historia och deras insatser inom matematiken. Boken är i första hand avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare, men den är också värdefull för andra som är intresserade av kulturhistoria och matematik.

Vaderlind, P. (1988). Räkna & tänk: 100 matematiska frågor och svar. Stockholm: Bromberg.
Vaderlind, P. (1990). 101 räknegåtor. Stockholm: Bromberg.
Vaderlind, P. (1996). Fler matematiska tankenötter. Stockholm: Svenska dagbladet.
Vaderlind, P. (1997). Brydsamma bokstäver, trilskande tal. Stockholm: Svenska förlaget.
Vaderlind, P. (1998). Är detta matematik?: tankelekar med rutnät. Stockholm: Svenska förlaget.
Vaderlind, P. (2000). Räknegåtor & sifferlekar. Stockholm: Bromberg.
Vaderlind, P. (2001). Lek med tal. Stockholm: Bromberg.
Vejde, O. (1995). Liten ordbok i matematik. Uppsala: Fagerström & Vejde.

Wallin, H. (2005). Den osynliga matematiken. Stockholm: Liber

Den osynliga matematiken handlar om hur matematiken används i samhället och i vår beskrivning av omvärlden. När vi pratar i vår mobiltelefon ser vi aldrig den matematik som ligger till grund för tekniken. Vi undrar varför en cd-skiva kan fungera trots att den är rispad osv. Boken handlar om all denna osynliga matematik och om allmängiltigheten i de matematiska idéerna bakom. Den osynliga matematiken är tänkt som kurslitteratur för blivande lärare och andra som på högskolenivå studerar matematik, men är också ytterst angelägen för verksamma matematiklärare.

Wennerberg, B. (1993). Stora spelboken. Stockholm: Prisma.
Watkins, M. (2001). Formler från Pythagoras till fraktaler. Stockholm: Svenska förlaget.


Innehåll: LT