Tallinjer

På följande webbsidor finns definitioner på tallinje:
Bruno Kevius Matematik minimum
Wikipedia

Här finns aktiviteter knutna till tallinjer:
Elever gör sin egen tidslinje med sitt eget födelseår som år 0. För årskurs 5-7. Positiva och negativa tal. Norsk sida.

Övrigt
En egen tallinje kan enkelt göras av snöre och klädnypor. Skriv direkt på klädnyporna eller kläm fast pappersark, gärna laminerade för lång hållbarhet.

tallinjenypor.jpg

Förutom "vanliga" tallinjer med markeringar kan tomma tallinjer användas. Beskrivningar på användning och lektionsupplägg finns t ex i:
Teaching Number Sense av Julia Anghileri. Se litteraturlistan och t ex Amazon