Tvåfärgade kort

Tvåfärgade kort har gamla anor, bl a lät Anna Kruse tillverka sådana redan i början av 1900-talet. För närvarande tycks det inte vara något företag som säljer färdiga tvåfärgade kvadratiska kort, utan de måste tillverkas egenhändigt. Med tanke på färgblinda elever är kanske Anna Kruses färgkombination rött-blått lämpligast. Limma samman två kartongark av olika färg (använd lim som kan rollas på), låt torka noga och skär sedan i kvadrater 4 x 4 cm. I pappershandeln finns också tvåfärgade ark som kan användas. Är arken för tunna kan de lamineras innan de skärs till kvadrater.

I programmet inför Matematikbiennalen 2006 i Malmö, har Karl-Åke Kronqvist presenterat en workshop med rubriken Räknelappar i användning så här:
Ur Anna Kruses bok "Åskådningsmatematik" (N o K 1909)
"Materialet i den första undervisningen spelar en stor roll ... Kulramen brukar spela rollen av tuktumästare. Andra begagnar talbilder till vilka barnen hänvisas till kvistiga frågor. Eller räknelådor som lärarinnan demonstrerar. Men allt detta är inte nog. Ett material, som jag funnit förträffligt utgöres helt enkelt av kvadratiska papperslappar av 9 kvadratcentimeters yta och 3 millimeter tjocka. Varje barn bör äga tre buntar. Till detta kommer en räkneplatta, två gånger fem lappars storlek. Med hjälp av lapparna kom jag i samarbete med mina elever och några kolleger att uppbygga det system som ligger till grund för denna bok."
  Räknelapparna ger barn möjligheter att bygga upp inre bilder av tals egenskaper innan symbolspråket börjar användas. Lapparna finns redan i många skåp i skolorna. Det är annars enkelt att tillverka sina egna lappar och ta med till föreläsningen: klistra ihop ett tjockt rött och ett blått papper, plasta in, ruta in i kvadrater och skär upp. Sen kan expeditionen i talens värld påbörjas.