Plockmaterial

Plockmaterial används här som samlingsnamn för alla de små saker och ting som är en tillgång i matematikundervisningen och som har en given plats i matematikverkstaden. I första hand är det naturligtvis de yngre eleverna som har stor nytta av plockmaterial, men även äldre elever behöver många gånger använda föremål som kan representera abstrakta begrepp. Att använda någon form av plockmaterial kan vara en god problemlösningsstrategi. Det är då viktigt att arbetet följs upp så inte eleven fastnar i den praktiska problemlösningen utan kommer vidare till mer generella och abstrakta lösningsmetoder.

Att avgöra vilket material som är lämpligt för olika åldersgrupper är svårt. Många lärare har fått erfara att även de äldsta grundskoleeleverna uppskattar material som i första hand för tankarna till de yngsta eleverna. Tilltalande färg och form tycks ha större betydelse än vad sakerna faktiskt föreställer.

Bönor köps torkade i livsmedelsaffär. Importbutiker har ofta störst utbud. Vita bönor (finns i flera storlekar), röd kidneybönor, bruna bönor, svarta bönor…

Makaroner och andra sorters pasta. Titta speciellt efter makaroner med djurfigurer. Sökning på ”makaroner + matematik” ger träffar till bl a lärarstudenters uppsatser som beskriver lektionsaktiviteter där makaroner används.

Pärlor och knappar finns idag i oändligt många färger och former. Används t ex till sortering, ordning, uppskattning av antal, bråk- och procentuppgifter …

Stenkulor får här även innefatta marmorkulor och glaskulor. I läroböcker och på många andra ställen, t ex på nätet, finns uppgifter som handlar om kulor som ska användas exempelvis i byteshandel eller i sannolikhetsuppgifter. Att göra uppgifterna på riktigt är ett steg för att nå förståelse.

Dekorationsstenar är i första hand tänkta för prydnad i t ex blomsterarrangemang och krukväxter. En fördel med dekorationsstenarna, förutom att de är billiga, vackra och lockar till aktivitet, är att de har en flat sida så de ligger stilla på bordet. En lärare berättade att hon satte upp stenar, med hjälp av kludd, i tre olika färger på tavlan. De fick värdena 1, 10 respektive 100. Eleverna fick sedan bygga tal och använda stenarna för att åskådliggöra (jmf demonstrera) aritmetiska uppgifter.

Kapsyler brukar elever gärna hjälpa till att samla. Ställ ut en tom korg märkt med ”Lägg din kapsyl här!” i lunchrum eller gör en överenskommelse med närliggande café eller restaurang. Kapsyler kan användas för t ex sortering och grundläggande kunskaper om positionssystemet: lägg tio kapsyler i en mugg, för samman tio muggar i en glassbytta. Ett annat utmärkt sätt att använda kapsyler är i uppgifter och aktiviteter som går ut på att lista ut / pröva sig fram till hur siffror ska placeras i givna mönster så vissa förutsättningar blir uppfyllda. Om elever – eller andra – ska skriva siffror, sudda, skriva nytt, sudda igen osv, blir det snabbt en kladdig kludd på pappret och det är lätt att ge upp. Används kapsyler där siffrorna står skrivna inuti med vattenfast OH-penna, är det roligare att flytta runt och söka efter en lösning. När lösningen är funnen kan den skrivas ned. Exempel på sådan aktivitet är magiska kvadrater, se t ex Sträva 1A

Glasspinnar är enklast att köpa i storförpackning. De kan t ex användas för grundläggande kunskaper om positionssystemet. Gruppera pinnarna ensamma, i 10-buntar och sedan i 100-högar.

Leksaksdjur i plast finns i otaliga varianter, från billiga massproducerade till mycket naturtroget och konstfärdigt gjorda. Priset varierar därför kraftigt, så fundera på hur de ska användas. För sortering, grundläggande aritmetik, illustration till räknesagor, bråk- och procentuppgifter.

Plastlänkar häktas ihop till långa kedjor. Används för att demonstrera och undersöka sortering, antal, uppdelning, ordningsföljd, mönster och mätning etc.

Sorteringsmaterial, ofta benämnda counters även hos svenska företag, samt sorteringsringar.