Stavar

Cuisenairestavar är ett mycket användbart relationsmaterial för hela grundskolan, men det förutsätter att läraren sätter sig in noga i hur det kan användas. De instruktioner som medföljer förpackningar med cuisenairestavar är ibland mycket knapphändiga och ett fåtal har t o m visat sig direkt missvisande. För "nybörjaren" rekommenderas att be erfarna kollegor om hjälp och/eller att köpa litteratur som beskriver arbete med stavarna. Arbete med cuisenairestavar finns mycket bra beskrivet i flera böcker av Gudrun Malmer. Se t ex
Malmer, G. (1990). Kreativ matematik. Falköping: Ekelunds.

Kaplastavar ...