Inredning

En matematikverkstad kan se ut på oändligt många sätt. För alla finns ändå vissa delar som är gemensamma. Alla verkstäder behöver en praktisk, ändamålsenlig och helst även estetiskt tilltalande inredning. På följande webbsida visas inspirationsfoton från verkstäder som är i bruk.

En länklista till inredningsföretag finns här. Listan är uppdelad på företag som säljer möbler och företag som säljer förvaring i form lådor, kartonger etc. Här finns också länkar till företag som säljer posters.
  Många kommuner har särskilda förråd med t ex kontorsmöbler. Bra att kolla upp!

Innehåll: LT