MV i världen

Vi ser ett ökat intresse för matematikverkstäder, ofta kallade Mathematics Laboratory eller Math lab, runt om i världen.

Mexiko

  

Taller Manual de Matemáticas para Educación Básica >>
Matematikverkstadskurs i Mexico City >>

Indien

Intresset för laborativ matematikundervisning är mycket stort i Indien. Efter att vi på NCM träffat företrädare för "indiska matematikverkstäder" ser vi att likheterna överväger. Även om förutsättningarna många gånger skiljer sig kraftigt åt handlar det ändå om elevers intresse och kunnande i och om matematik.

Här har vi samlat länkar till bland annat tidningsartiklar och böcker med laborativa matematikaktiviteter.

Why mathematics laboratory?
Ramanujan Museum & Math Education Centre >>

Följande länk innehåller ett dokument med rubriken Guidelines for Mathematics Laboratory in Schools. Här beskrivs bland annat laborationer som i Sverige hör hemma mer på gymnasiet än i grundskolan.

Tidningsartiklar:
The Hindu: Practical test sought for mathematics >>
Nischal Narayan: Primary Math Lab - Event >>
The Hindu: Maths lab launched >>
The Hindu: Maths lab set up in two Chennai Schools >>
The Hindu: New mathematics laboratory at Science City by August-end >>
The Hindu: Ramanujan Mathematics Gallery likely by March >>
Times of India: Model math lab, a first in Tamil Nadu >>
The Hindu: Keeping fear of numbers at bay >>
The Hindu: State’s model lab makes math learning a pleasure >>
The Hindu: Maths magic >>
The Hindu, Young World: Maths made easy >>
The Hindu, Young World: Away with the math monster >>
Hindustan Times: A math lab to remove fear of mathematics >>
Business Standard: NIIT installs math lab in Kolkata >>
The Times of India: Now, prototype maths labs to make numbers easy >>
The Times of India: Workshop puts fun back into maths >>
The Hindu: Three schools get maths laboratories >>
The Hindu: Maths laboratories for a joyful learning experience >>
Times of India:
Mathematician of yore spurs students' interest in the subject >>

P K Srinivasan, framstående indisk matematiklärare
Tidningsartikel:
Times of India:
Mathematician of yore spurs students' interest in the subject >>

Läs om honom på Wikipedia >>
Ladda ner en mycket omfattande idébok: Resource material for mathematics club activities >>

Mathematics in labs? The Hindu 080328, läs artikeln som pdf >>

Indien brottas med stora utbildningsproblem. Det är positivt att så många unga indier får en god utbildning, men bland annat håller det på att gå inflation i examina och kursplaner anses vara alldeles för stelbenta.
Läs mer >>

Fler länder ...

Thisday, allAfrica.com, Nigeria
Every School Should Have Maths Lab >>
Prof. Sam Ale, the Director-General of the National Mathematical Centre (NMC) also called on all schools to have Mathematics laboratories, just as they have for Physics, Chemistry and Biology; to bring the subject alive. "Mathematics is a dynamic subject. It is foundation for all learning and the king of all subjects. Once you get it right, you will be able to tackle other subjects. There is nothing that you can do without Mathematics. It is everywhere around you", he stressed.

Innehåll: LT