Cirkelträffar

 

vinjett.jpg

Matematikverkstadsbokens innehåll har fördelats på sex sammankomster och här nedan finns länkar till dem.

Har du synpunkter på uppläggningen av studiecirkeln och/eller förslag på hur den kan utvecklas är du välkommen att höra av dig till Elisabeth Rystedt.

Första träffen: Uppbyggnadsarbete
Andra träffen: Laborativa material
Tredje träffen: Begrepp och uttrycksformer
Fjärde träffen: Förmågor
Femte träffen: Laborativt arbetssätt i matematik
Sjätte träffen: Lärobok och elevers dokumentation

Innehåll: LT