Mexico City

  

Taller Manual de Matemáticas para Educación Básica 20–21/11 2009

Bakgrund och inbjudan
Tidigt under hösten 2007 fick vi, Elisabeth Rystedt och Lena Trygg, en förfrågan om att leda en tvådagars matematikverkstadskurs för 60 lärare i Mexico City i slutet av april 2008. Det var naturligtvis enkelt att säga ja och därefter vidtog en omfattande planering. Kursen hölls på engelska men en stor del av de dokument vi ville använda lät vi översätta till spanska. Arrangör var organisationen IFIE, Instituto de Fomento e Investigacion Educativa, A.C.
On Español >>

"IFIE is a private, independent and not for profit, research institute. Its mission is to contribute to the improvement of the quality of Mexico’s private and public education. Through research it guides public opinion and brings elements of judgment to the people who are responsible of making decisions in education."

Kursutvärderingen var mycket positiv och ledde till att vi fick en förnyad inbjudan våren 2009. Den nya influensan satte stopp för planerna för en kurs i juni, istället flyttades kursen fram till november 2009. Som alla svenskar förstår så var det av klimatmässiga skäl enbart till fördel för oss. De foton som finns här kommer från novemberkursen.

I vanliga fall när vi har matematikverkstadskurser finns alltid möjligheten att hänvisa till Matematikverkstadsboken då vi får frågor som vi inte har tid att fördjupa oss i under kurstillfället. Denna möjlighet fanns inte i Mexico City eftersom boken varken finns översatt till engelska eller spanska. Däremot kunde vi lova att lägga ut de översatta dokumenten så deltagarna enkelt kunde skicka vidare till kollegor.

Vi hoppas att även andra, t ex spanskspråkiga matematiklärare i Sverige också kan ha nytta av innehållet och vi inbjuder alla som så önskar att lämna bidrag, förslag, synpunkter, önskemål …

Dokument på spanska / Documents in Spanish >>
Länkar / Links >>

TALLER MANUAL DE MATEMÁTICAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA
Objetivos y Resultados Esperados:
El objetivo global del taller de matemáticas es el de desarrollar la enseñanza de tal manera que los alumnos se interesen más en aprender matemáticas y comprender éstas a nivel más profundo y comprensivo.

Los resultados esperados son los siguientes:
Familiarizarse con los materiales y su uso en el taller.
Las actividades manuales como un vínculo entre los objetos concretos y el aprendizaje abstracto de las matemáticas.
Cómo evitar el cierre de las mentes al llevar a cabo las actividades manuales.
Cómo las actividades manuales benefician a todos los alumnos.
El uso como las actividades manuales como un medio para que los alumnos desarrollen su propio lenguaje,
Cómo inicia discusiones entre los alumnos acerca de las actividades manuales con el fin de promover el aprendizaje matemático.
Organización y estructura de los talleres de matemáticas.
La conexión entre las actividades manuales y la currícula de matemáticas.
La relación entre el taller de matemáticas y otros materiales en el salón de clases.
La documentación de las actividades manuales.
Evaluación del aprendizaje.

Los participantes tendrán la oportunidad de explorar y usar diferentes materiales y actividades. Serán capaces de aplicar estas actividades en sus propias clases.

Material
Pedagogical materials bought outside Mercado La Ciudadela, Mexico City