Webbredaktion

Anders Wallby, ansvarig webbredaktör
Günther Dippe, tekniskt ansvarig
Ulrica Dahlberg, webbredaktör

Områdesansvariga
Lena Trygg, Matematikverkstad, Nämnaren på nätet
Calle Flognman, Nämnaren på nätet
Johan Häggström, NOMAD
Günther Dippe, Aktuellt