Matematik och slöjd – Konferenser och utställningar

The Bridges Organization – Mathematical Connections in Art, Music, and Science
Organisationen genomför en årlig konferens i olika städer runt om i världen, t ex 2006 i London, 2007 i San Sebastian, Spanien och 2008 i Leeuwarden, Holland (M. C. Eschers födelsestad), …, 2014 i Seoul, Korea och 2015 i Baltimore, USA. På konferensen möts människor med skilda yrkesprofessioner som exempelvis matematiker, arkitekter, musiker, konstnärer, lärare och civilingenjörer.
Läs mer >>

AMS Special Session in Mathematics and Mathematics Education in Fiber Arts at the January 2005 Joint Mathematics Meetings in Atlanta, GA.
Se foton från utställningen >>

Tokyo Quilt Festival >>
Geometric Quilt >>

Innehåll: LT