Matematik och slöjd – Länkar


Maths–Art Seminars at London Knowledge Lab
A monthly series of maths–art seminars is held at the London Knowledge Lab in central London usually on the second Tuesday (evening) of each month during term times. The idea for these grew out of our work in hosting the annual international Bridges Conference in London in August 2006.

We propose these seminars as explorations of the connections between "mathematics" and "art", where both terms are understood broadly: art implies visual art (painting, drawing, sculpture, computer graphics, video), architecture, music, textile art, literature/poetry (and others), and mathematics implies both mathematics as a discipline and the related disciplines in science and engineering for which mathematics is an essential means of expression and communication.

Janome
Janome är ett symaskinsfabrikat. Länken går direkt till en sida där alla deras symaskinssömmar presenteras. Illustrationerna kan ge många uppslag till arbete med mål att uppnå för skolår 3: – kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster.

Skapligt enkelt
Här kan du få tips och idéer till pyssel som man kan göra hemma, i barngrupper eller i skolan. Som namnet säger är tipsen skapligt enkla. Just nu (april 2008) finns här över 600 pysseltips - vissa saker är lättare, andra lite svårare. Det finns en ingång med rubriken Matematik.

Mathfunart >>
Quilting – Art and math play important roles in quilt designs, which are closely related to tessellations - the panels of a quilt must fill a flat area without overlaps or gaps.
Bland annat säljs "matematiska tyger".

Sarah-Marie Belcastro's mathematical knitting pages >>

The Geometry Junkyard >>
Underrubriken är "Alla ämnen" och det är det verkligen. Börja bara titta om du har gott om tid!

Slöjd och ingenjörer >>
Från en blogg …

Innehåll: LT