Matematik och slöjd – Spel

Ibland är det i en laborativ matematikundervisning svårt att dra en skarp gräns mellan aktiviteter och spel. Vi väljer ändå att ha spel som en speciell rubrik och troligtvis kommer en del av innehållet att finnas både här och under någon av de andra rubrikerna ovan. Matematiken i spel kan vara av olika karaktär. Dels kan det vara den matematik som framträder i spelets regler, dels kan det vara den matematik som behövs för att tillverka spelet.


Froskehopp/Grodhopp
Ett internationellt spel. I Australien är det kängurur som hoppar över varandra, i Nämnaren nr 3/2001 presenterades problemet under namnet Stengetterna. I NCM:s matematikverkstad står det mindre fantasieggande namnet "Röda och blå kulor" på spelet. I Norge heter spelet Froskehopp och grodor är kanske bland det enklaste att måla på kulorna. Till jul skulle man kunna tänka sig tomtar med olika färg på luvorna …
Se spelregler och tillverkningsbeskrivning på norska >>
Se spelregler och tillverkningsbeskrivning på svenska >>


Kvarn
Ett spel som kan tillverkas såväl textilt som i trä.
Beskrivning finns här >>


Koordinatspelet
Detta koordinatsystemspel tillkom under en period då många elever tyckte det var spännande att använda symaskinens alfabetsfunktion.
Material: En spelplan, tjugo spelmarkörer i två färger, två tiosidiga tärningar.
Regler: Grundregler som luffarschack, här vinner den som får fyra egna markörer på rad.
Spelarna slår båda tärningarna varannan gång och bestämmer utifrån sitt slag vilket talpar en markör ska läggas på.
Läggs en markör på en färgfläck får spelaren ett extra slag.
Den spelare som inte kan lägga ut en markör får stå över det kastet.
När alla markörer är utlagda fortsätter spelet genom att egna markörer flyttas.


Tornet i Hanoi


Uppslaget, Nämnaren nr 1, 1999 >>
Tornet i Hanoi finns också i Uppslagsboken där bakgrundstexten är något fylligare.
Bläddra en bit ner i följande powerpointpresentation … Rekursion >>


Karamellen

Karamellen är ett strategispel för två spelare. Spelplanerna kan göras på kartong, i tyg eller trä.
Beskrivning finns här >>


3D-luffarschack

Tredimensionellt luffarschack sätter både det logiska och spatiala tänkandet på prov.
Göran Holmström reflekterar kring tredimensionellt luffarschack i Uppslaget, Nämnaren nr 1, 1990 >>


Kalaha


Kalaha är ett afrikanskt spel som finns beskrivet i böcker och på internet. Se t ex Wikipedia >>
Regler finns här >> Där beskrivs en variant med äggkartonger för den som inte har möjlighet att tillverka träspel.

Om du har en arbetsbeskrivning för tillverkning av spelet är vi tacksamma om du vill dela med dig av den. Skicka beskrivningen till Lena Trygg.


Shut the Box


Shut the Box är ursprungligen ett irländskt spel. Ibland berättas historier om att man på de irländska pubarna spelar spelet för att avgöra vem som ska betala.

En mycket enkel spelvariant för två spelare:
I utgångsläget är samtliga tappar uppfällda.
Förste man slår båda tärningarna samtidigt och fäller ned något av följande:
1. det som tärningarna visar, t ex 3 och 6 som på fotot, eller
2. summan, i detta exempel 9, eller
3. en annan kombination som visar summan 9, t ex 4 och 5.
Sen är det näste spelares tur att slå båda tärningarna och fälla enligt någon av punkterna ovan.
Den spelare som så småningom inte kan fälla några tappar har förlorat. Vinnaren får börja nästa omgång.

Om du har en arbetsbeskrivning för tillverkning av spelet är vi tacksamma om du vill dela med dig av den. Skicka beskrivningen till Lena Trygg.


Innehåll: LT