Matematik som kan förklara skönhet, mönster och symmetrier i slöjdarbeten

Ett slöjdarbete kan innehålla många aspekter av kvalitet, som exempelvis att:

  • det är väl valda material som har bearbetats med lämpliga tekniker
  • det är bruksföremål som i hög grad fyller sin praktiska funktion
  • hänsyn har tagits till miljö- och resursfrågor
  • föremålen är estetiskt tilltalande.

Ett gemensamt drag för arbeten som uppfattas ha god kvalitet är ofta att de har en skönhet som springer ur mönster och symmetrier och att dessa kan förklaras matematiskt. Det är många konsthantverkare och konstnärer som tar matematiken som utgångspunkt. Det är enkelt att hitta exempel där Fibonaccis talserie, gyllene snittet, fraktaler, konjugat- och kvadreringsreglerna etc har fungerat som inspirationskälla.

Trådbilder

I trådbilder spänns trådar så ögat uppfattar rundade former. Att enbart räta linjer kan ge dessa former tycker många elever är fascinerande. I strävan Trådbilder beskrivs hur ett undersökande arbete kan ta sin början med färdighetsträning av tiokamraterna samt övning i att rita räta linjer med linjal. Därefter är det möjligt att utveckla aktiviteten först tvådimensionellt och sedan tredimensionellt. Beskrivning finns här >>

Läs mer om matematiken i trådbilder i böckerna Curve stitching. The art of sewing beautiful mathematical patterns och How to enrich geometry using string designs.
Se litteraturlistan >>

Inte bara elever utan även konstnärer arbetar med trådbilder. Den mest kände är troligtvis den ryskfödde konstnären Naum Gabo. På internet finns stora mängder fakta och foton av hans konstverk. Se många foton >>

Straight-line Mountains av Susan McBurney är ett annat exempel på hur räta linjer kan användas för att skapa grafiska konstverk. Se bild >>


Maya-folkets tal

En välanvänd kasse sydd i en teknik där två (eller fler) tyglager läggs på varandra, konturer sys och vissa delar klipps bort. Inspiration till mönstret kom från maya-kulturen där det fanns tre olika sätt att avbilda talen upp till tjugo:

  • enkla tecken i form av prickar och streck som hade sitt ursprung i majskorn och pinnar, se t ex Wikipedia >> och boken Fakta om Hur man räknade förr av Doris Lindberg & Birgitta Kuijl
  • med huvuden av gudar, människor eller djur, sk kefalomorfa glyfer, vilket kassens "trea" är ett exempel på
  • gudar eller människor återges i helfigur, sk antromorfa glyfer.

Intressant läsning om ovannämnda glyfer och mycket mer om maya-kulturens matematik finns i exempelvis Räknekonstens kulturhistoria 1 av Georges Ifrah.


Speiling av bokstaver


Lag en mal for eksempel lik et rektangel på 10 x 5 cm som utgangspunkt for alle bokstavene. Bruk linjal og prøv å få bokstavene omtrent i samme form og stil. Bruk tapetkniv for å skjære ut små hull.

Plasser bokstavene på linja de skal speiles om. Pass på at avstanden fra linja stemmer. Speil de bokstavene som er klippet ut om linja og tegn omrisset. Bruk linjal og en blågrå farge til å skyggelegge de speilede bokstavene.

Dekor på tegnemappe eller bokstavene kan overføres på stoff ved trykk eller som applikasjon.


Dekorative geometriske mønstre som kan overføres til tekstil

Tegn en sirkel med radius 10 cm. Merk av origo. Del inn sirkelen i sektorer og/eller ulike sirkelstørrelser. Klipp opp sirkelen og sett den sammen på en ny og dekorativ måte. Mønsteret kan overføres til stoff enten ved hjelp av applikasjon eller stofftrykk.


Innehåll: LT