Pedagogiskt matematikmaterial som kan tillverkas på slöjdlektioner

Utbudet av pedagogiskt och laborativt matematikmaterial är stort och det mesta går att köpa. Det finns ändå många värden som kan uppfyllas ifall elever själva tillverkar sitt matematikmaterial. När eleverna gör eget material blir de bekanta både med föremålet i sig och med hur det är konstruerat under tillverkningsprocessen. På så sätt behöver inte eleverna använda tid till att bli bekanta med materialet när de sen ska använda det.

Under arbetet med att framställa pedagogiskt material är det ofta nödvändigt att använda matematik som ett verktyg. Eleverna behöver mäta, dela avstånd, hantera begrepp som parallellt och vinkelrätt, göra beräkningar etc. Det är bra om läraren också kan utnyttja detta och synliggöra matematikinnehållet.

Meterstaven

Hvor lang er en meter?

  • Læreren har kuttet opp staver som måler [mäter] akkurat [exakt] en meter til alle elevene. Elevenes oppgave er å dele inn meteren i ti like store deler. Det er viktig å være nøyaktig.
  • To og to elever arbeider sammen for å kunne måle og sammenligne sine meterstaver gjentatte ganger. Elevene får hjelp til å bruke maskeringstape slik at det blir enkelt å male annenhver desimeter. Den ene siden av meterstaven, der desimeterne markeres, gjøres ferdig først.
  • Centimeterne skal merkes av på meterstavens andre side. Først merkes desimeterne med rød strek. Sørg for at desimeterne på denne siden stemmer overens med de som er malte på den andre sida av meterstokken.
  • Deretter passer alle elevene på å få lik avstand mellom de ni strekene innefor hver desimeter, ikke minst at det er plass til alle!
  • To og to elever arbeider sammen for å kunne måle og sammenligne sine meterstaver gjentatte ganger.
  • Til sist kan også ”midt i mellom” hver desimeter merkes med en blå liten strek. Se foto.

Meterstaven er genial i så måte at elever får en god forståelse hva en meter fordi de kan "kjenne" hvor lang meterstaven er. Mine elever og jeg har brukt den mye i uteskolen både til å måle med, bygge med, legge etter hverandre, lage kvadratmeteret (bygge et hus eller en gård som er så stor osv). Meteren var vår enhet når vi tegnet paradis på asfalten. Meterstaven er også fin å bruke som den tomme tallinje.

Se även Gör en metersnodd >>

Kvadratmeter

Kvadratmetern är sydd av hundra kvadratdecimetrar och en av dem är flätad med band så den visar hundra kvadratcentimetrar. Kvadratmetern kan gärna quiltas, men här har den bara vändsytts med en baksida som visar en halv, en fjärdedel etc.
Att sy en kvadratmeter kan vara ett bra "sidoprojekt" i textilslöjden. Bestäm ramarna, t ex färgställning, och låt de elever som tillfälligt behöver ett extraarbete skära till 12 · 12 cm stora kvadrater, sätta upp dem på anslagstavlan och så småningom sy ihop kvadraterna rad för rad etc.

Annies kloss

Annies kloss brukes til å måle [mäta] med. Den er laget av en trebit som er 1 cm tykk og 1 dm/10 cm lang. Til klossen er det festet et tau [snöre] på 1 meter. Elevene kan måle lengder av ulike slag først antall meter, deretter antall desimeter og til slutt antall centimeter. Klossen har fått navnet sitt etter Annie Selle på Hovinhøgda skole som fant den opp.

Se även Literen i leire eller i tre >>


Magiska kvadrater

Magiska kvadrater ger färdighetsträning i huvudräkning och utvecklar förmågan att upptäcka mönster genom att dra slutsatser och att generalisera. Behandlar taluppfattning och förbereder övergång till algebra. I strävan beskrivs hur spelplaner i tyg och trä kan tillverkas.
Beskrivning till Magiska kvadrater finns här >>En variation av magisk kvadrat är följande:
Aktivt uran ska fraktas i en blybehållare för att förhindra radioaktiv strålning. Uranstavarna ska placeras i blybehållarens nio hål. Talet på varje stav visar hur stark strålningen är. Om summan av talen överstiger 30 längs en rad, kolumn eller diagonal, uppstår radioaktivt läckage. Hur ska stavarna placeras så det inte sker?

Det finns flera lösningar och en visas på fotot. En annan är att ordna stavarna i storleksordning och sätta det mittersta talet (10) i mitten av behållaren och sedan ordna övriga i par med summan 20.


Möbiusband
Möbiusband finns exempelvis beskrivet som en Gemensam aktivitet i NämnarenTEMAboken Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan, se sid 90. I aktiviteten används pappersremsor, men ett alternativ är att sy ett möbiusband. Använd ett så långt, delbart blixtlås som möjligt. Sätt kardborreband på kortsidorna så det går att vrida bandet olika antal varv, sätta ihop det och sedan öppna blixtlåset. (På Skolverkets webbplats finns boken utlagd som pdf, sök på Familjematematik under Publikationer.)Möbiusband hade passat lika bra att presentera på sidan Slöjdarbeten som konkretiserar matematiska idéer och begrepp. Det går alldeles utmärkt att sticka möbiusband! Enklast görs det på extra lång rundsticka, minst 120 cm, gärna längre.

Vi har fått tillstånd att använda bilder från böckerna nedan och nu finns en beskrivning/oppskrift på norska, svensk översättning verkar inte nödvändig. Se beskrivning/oppskrift >>Mycket inspirerande böcker! Bordhi, C. (2001). A treasury of magical knitting. Canada: Passing Paws Press och Bordhi, C. (2005). A second treasury of magical knitting. Canada: Passing Paws Press. Se även litteraturlistan >>

Googla på Möbius/Mobius + sticka/knitting etc i olika kombinationer. Det finns massor kul och spännande att upptäcka!Sök även på Kleins flaska

Sticka sockor på rundsticka
De som blir intresserade av att sticka Möbiusband brukar också ha intresse för att lära sig sticka två sockor samtidigt på rundsticka. En mycket pedagogisk bok som kan rekommenderas är 2-at-a-time socka, Melissa Morgan-Oakes, ISBN 978-1-58017-691-0


I boken ovan beskrivs hur sockor stickas på en rundsticka från skaft till tå. Ett alternativ finns på följande länkar där beskrivningar ges på hur sockor stickas på två rundstickor och från tå till skaft istället.
Two at once, Toe up, Magic Loop Socks >>
Two At Once, Toe-Up Sock, Pattern >>


Mutterpåsar
Mutterpåsarna utmanar eleverna att använda sina matematiska kunskaper i problemlösning. Eleverna får öva sig att identifiera variabler samt sätta upp och lösa ekvationssystem från ett praktiskt problem. Aktiviteten är egentligen avsedd för gymnasiet men kan mycket väl introduceras för grundskoleelever som behöver utmaningar. Slöjdmomentet består främst av att tillverka påsarna.

Beskrivning till Mutterpåsar (och ytterligare en aktivitet: Bultar och muttrar) finns här >>


Poliskonfrontationen

Poliskonfrontationen är en aktivitet som ursprungligen kommer från Australien och de sk Mattegömmorna. Fotona visar ett exempel på hur figurerna kan tillverkas. En variant är att använda "trägubbar" från exempelvis Panduro.

Beskrivning till Poliskonfrontationen finns här >>


Skattpåse
I NämnarenTEMA-boken Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan (se ovan under Möbiusband) beskrivs en skattpåse på sidorna 99–112. I det ursprungliga manuset beskrevs en skattkista, men det ändrades till påse eftersom den är enklare för eleverna att få ner i ryggsäcken.


Lapptäcke med fjärdedelar

En fjärdedel kan se ut på olika sätt …
Lapptäcket syddes till matematikutställningen GoogolVILLE på Upptech, ett science center i Jönköping.Statistiktavla
I Uppslagsboken finns 3D Bygga diagram. Där beskrivs ett samverkansprojekt för blivande slöjd- och mellanstadielärare som bl a arbetade med statistikbrädor (bräda med plaströr där kulor eller bollar används för att markera frekvens). På webben finns ett alternativ: statistiktavlan på fotot.
Se arbetsbeskrivning >>


Geobräde
Geobräden som finns i plast och som digitala varianter kan även snickras i slöjden. En aktivitet som eleverna sedan kan arbeta med finns i Geometri med geobräde >>


Tänjbar tallinje
I textilslöjdens materialskåp finns olika sorters gummiband. Vill man använda gummiband även på matematiklektioner finns förslag i aktiviteten Tänjbar tallinje >>


Innehåll: LT