Kängururesultat 2006

Ecolier
Lösningsfrekvens ...
Baserat på 228 skolor av totalt 447 anmälda

Poäng Åk3 Åk4
58–72 5 10
43–57 19 28
31–42 29 27
19–30 28 25
10–18 16 8
0–9 4 2
Summa 100 100
Elevunderlag 2826 4280

Benjamin
Lösningsfrekvens ...
Baserat på 334 skolor av total 594 anmälda

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
70-84 1 1 2
50-69 4 10 13
34-49 19 29 32
22-33 37 35 31
10-21 34 22 19
0 -9 5 3 3
Summa 100 100 100
Elevunderlag 3027 4520 3943

Cadet 2006
Lösningsfrekvens ...
Baserat på 86 skolor av total 241 anmälda.

Poäng Åk9 Åk10
70–84 1 2
50–69 10 13
34–49 28 29
22–33 35 33
10–21 22 20
0–9 4 3
Summa 100 100
Elevunderlag 2757 2149

Gymnasiet 2006
Lösningsfrekvens ...

  Cadet-gy Junior Student
Poäng MaA MaB MaC MaD MaE
77-96 1 0 1 0 5
57-76 12 1 5 2 18
41-56 24 16 24 20 34
25-40 33 43 47 53 34
13-24 23 34 19 21 8
0 -12 7 6 4 4 1
Summa 100 100 100 100 100
Elevunderlag 849 381 294 136 94
Skolunderlag 30 24 15
Anmälda skolor 65 47 26