Gemensamma aktiviteter

I några av de gemensamma aktiviteterna i Familjematematikboken hänvisas till webben för fortsättning eller komplettering.

Dyrbara ord
Periodvis kommer det in nya förslag på 100-kronorsord och 200-kronorsmeningar. Ju fler som finns på listan, ju större utmaning att komma på nya!
Se listorna >>

Regnbågslogik med fyra kvadrater
Hämta pdf >>

Fyra i kvadrat
Tom spelplan >>

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.