Månadens problem

Välkommen till månadens problem! Här presenteras tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Problemen är oftast hämtade från Kängurutävlingen. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.

Problemen i Kängurutävlingen har alternativsvar att välja mellan. Här har vi valt att ta bort alternativen utom i de fall då de är väsentliga för lösningen på något sätt.

»»» Här finns januariproblemen!

»»» Novemberlösningar!

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag till:
manadens_problem@ncm.gu.se

eller

Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Läs mer om Kängurun ...

problemen ...
Q
lösningarna ...
M
Innehåll: LT