Kängurun i Nämnaren

I tidskriften Nämnaren finns i varje nummer en Kängurusida. Den innehåller information och nyheter kring Kängurutävlingen, samt Känguruproblem att arbeta med i klassrummet. Här nedan finns några Kängurusidor att ladda ner som pdf-filer.

2011:4
Att arbeta vidare med Kängurun

2011:3

2011:2

2011:1

2010:4

2010:3

2010:2

2010:1

2009:4
Att sammanställa statistik över elevernas valda svarsalternativ ger mycket värdefull information.

2009:3
Även studenter på lärarutbildningen deltar i Kängurun.

2009:2
Presentation och några korta rapporter från när och fjärran av årets Kängurutävling.

2009:1
Varje år förekommer problem där tävlingsåret dyker upp. Det kan vara allt från att använda grundläggande räknefärdigheter på siffrorna för innevarande år till speciella egenskaper för det tal som året representerar.

2008:4
Några geometriproblem från årets tävling och hur deltagarna klarade dessa.

2008:3
Redovisning av årets tävling som drpg ett rekordartat antal deltagare, ca 90 000 elever. En nyhet i år var att vi även erbjöd Milou för de yngre barnen. Den blev mycket uppskattad och hade ett stort deltagarantal, drygt 15 000.

2008:1
Kängurutävlingen är tänkt som en aktivitet som sträcker sig längre än bara tävlingsmomentet. Här är exempel på hur några av problemen med ett gemensamt innehåll kan användas. Man kan naturligtvis arbeta med eller utan svarsalternativ.

2007:4
Kängurudagen 2008 blir den 3 april. Den vanliga tiden, tredje torsdagen i mars, är i år skärtorsdagen och vi har därför tvingats välja ett senare datum. Anmälningsformulär finns här.

2007:3
Drygt 60 000 deltagare rapporterades i årets Kängurutävling. Benjamin har de högsta lösningsfrekvenserna i genomsnitt.

2007:2
Årets kängurutävling är genomförd och nu sker redovisning av resultaten. Detta Uppslag, som också innehåller Kängurusidan, behandlar två problem som vi lyckades trassla till i onödan.

2007:1
Det är dags att anmäla sig till 2007 års Känguru. Årets första kängurusida innehåller även ett problem från 2006 års tävling, ett problem som fanns i alla tävlingsklasser.

2006:4
Hur den tidskrävande rättningen kan ses som en möjlighet att få veta mer om eleverna. Rapport från prisutdelningen på en skola. Uppslaget i numret behandlar ett Känguruproblem om area och omkrets.

2006:3
Resultaten från årets omgång. Problem från alla klasser kommenteras och lösningsfrekvenser jämförs.

2006:2
Många små och stora skutt. Reportage och rapporter från några skolor.

2006:1
Information om den kommande omgången.

2005:4
Resultaten från Junior och Student diskuteras. Speciellt problem där ett felaktigt svarsalternativ fått högre svarsfrekvens än det rätta.

2005:3
Några problem som varit med i flera klasser kommenteras. I DPL i samma nummer behandlas hur Känguruproblem kan användas för lärares egen problemlösning.

2005:2
Matematikens hopp tar nya skutt. Reportage och kommentarer från några skolor.

2005:1
Inbjudan och exempel på problem från tidigare års Junior och Student.

2004:3
Kängurutävling för gymnasiet. Från första året med gymnasiets klasser, med kommenterade problem.

2004:2
Ytterligare några svåra problem presenteras.

2004:1
Tre problem som visat sig vara svåra presenteras – vari ligger svårigheten?

2003:4
Att lära om elever av Lisa Björklund. Hur problemen kan användas för att ta reda på vad elever kan, med exempel från Ecolier 2003.

2003:3
Några problem som visade sig vara svåra kommenteras. De handlar alla om relationer och behandlar väsentliga begrepp i matematik. Uppslaget i samma nummer är också ett exempel på ett sådant.

2003:2
Några exempel från årets omgång, också från Junior och Student.

2003:1
Några synpunkter från lärare kommenteras. Problemavdelningen i samma nummer innehåller Känguruproblem från 2002.

2002:4
Känguruutveckling, av Svante Silven. Ett förslag på hur en uppgift kan utvecklas vidare.

2002:3
Resultat från 2002, med kommenterade exempel.

2002:2
En matematiktävling för alla. I samma nummer finns också ett klassrumsreportage från en skola som efterarbetar problemen: Det är två tvåor i tjugotvå (lägg ut?/länka)

2002:1
Exempel på hur ett problem kan varieras för att passa olika elever i olika åldrar.

2001:4
Ett problem som visade sig vara lätt och ett som var svårt, från vardera Benjamin och Cadet presenteras.

2001:3
Problem från Ecolier 2001, med exempel på elevlösningar.

2001:2
Erfarenheter från 2001 års omgång, med tre problem.

2001:1
Ett problem med en utvikt kub.

2000:4
Inbjudan till 2001. Problemavdelningen innehåller Känguruproblem från olika tävlingsklasser, som alla behandlar talet 2000.

2000:3
Kängurun hoppar vidare, erfarenheter från tävlingen år 2000. Problemavdelningen i samma nummer innehåller Känguruproblem.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Innehåll: KW