NCM:s arbete med vuxnas matematiklärande

Tyngdpunkten i NCM:s arbete med vuxnas matematiklärande ligger på grundläggande och gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och i folkbildningens organisationer. Vi har också ett stort intresse av det lärande som sker också i andra miljöer, t.ex. på arbetsplatser och i vardagens aktiviteter.


Vuxna och matematik
– ett livsviktigt ämne
NCM:s långsiktiga och strategiska arbete kring vuxnas lärande tar sin utgångspunkt i rapporterna Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne och Validering av vuxnas kunnande - med rättvisa i fokus.

Innehåll: LG