Mål- och styrdokument

Skolverkets webbplats finns utförlig information om de styrdokument som reglerar vuxenutbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Vi hänvisar till denna plats som ständigt hålls aktuell.

För övriga styrdokument hänvisas till respektive myndighets/aktörers webb-platser (se avsnittet Aktörer).

Innehåll: LG