Finland

Mattelyan
I Mattlidens skola i Esbo finns en matematikverkstad kallad Mattelyan.
Se presentation >>
Kontaktperson: Ingela Dahlqvist, Platschef åk 1–6, Mattlidens skola: ingela.dahlqvist@mattliden.fi

Resurscentrum för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Resurscentrat är ett nationellt finlandssvenskt projekt för att stödja skolundervisningen i nämnda ämnen. Personal finns i Vasa, Åbo och Helsingfors. För matematikdelen ansvarar Mattelandet i Helsingfors.
Läs mer >>

Mattelandet
Namnet kommer av att "engelsklärare kan åka till England och tysklärare till Tyskland, då får väl mattelärare åka till Mattelandet". Mattelandet ryms i en lokal något mindre än ett vanligt klassrum. Hit kan lärare komma för att se och prova laborativt material, prata med personalen och delta i workshops.
Se presentation (197 Kb) >>

Mattelandet säljer via företaget Tevella Oy "Första hjälpen-lådor". Dessa innehåller i första hand OH-material som ska inspirera till en varierad och lustfylld undervisning.

En låda finns inköpt till NCM:s matematikverkstad. För mer information om lådan kontakta via e-post: riikka.jannes@tevella.fi. Det går bra med svenska. Se även www.tevella.fi

Norge

Matematikrummet på Hovinhøgda skola
Utanför Oslo, i Fet kommune, har Annie Selle byggt upp en matematiksal och noggrant dokumenterat innehållet i den. Det finns en informationsfilm om matematikrummet som kan beställas via den norska matematiklärarföreningen Lamis (Landslaget i matematik), e-post: post@lamis.no
Läs mer om matematikrummet >>

Ta gärna en titt på hela Lamis webbplats. Finns kul saker om t ex tessellering och harmoniska kroppar.
Läs mer >>

Oslo
I Oslo byggs det inte matematikverkstäder utan Matematek, men tanke och innehåll är lika.

Trondheim
I Trondheim finns Nasjonalt Center for Matematikk i Opplæringen. Där finns bland annat ett matematikrum och ett datalabb som tar emot både lärare och elever.
Läs mer >>

Innehåll: LT