Aktiviteter

Strävorna
På Nämnarens webbplats finns Strävorna som är en tjänst kopplad till både grundskolans och gymnasieskolans kursplaner i matematik. Förutom utvalda Nämnarenartiklar finns aktiviteter med en tydlig uppdelning på lärar- respektive elevsida förberedda att användas i matematikundervisningen. Anpassning till den egna elevgruppen kan behöva göras.

För att underlätta sökandet efter aktiviteter i Strävorna finns det två praktiska sökvägar:
Aktiviteter ordnade alfabetiskt >>
Aktiviteter ordnade efter respektive ruta >>

Läs mer om Strävorna >>

ArkivN
ArkivN innehåller bland annat Nämnarens Problemavdelning, Uppslag, DPL (Dialoger om problemlösning) och Adventsproblem. Många av dessa problem och uppslag passar för ett laborativt arbetssätt.
ArkivN >>

ArkivX-tra
ArkivX-tra är också en ingång under ArkivN. Det innehåller exempelvis aktiviteter som har publicerats på Nämnaren på nätet men som av olika anledningar inte är lämpliga att arbeta om till en strävornaaktivitet.
ArkivX-tra >>

Matematikpapper
Ytterligare en ingång under ArkivN är Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag för en lång rad olika sorters papper – prickpapper, triangelpapper, koordinatsystem, klockmallar etc – som används i matematikundervisningen. Alltså inte aktiviteter i sig, men ofta en förutsättning för att genomföra dem.
Matematikpapper >>

Kängurun
... även här finns många problem som kan användas i en laborativ matematikundervisning.
Kängurun >>

Matematikverkstadsbokens aktiviteter
I Matematikverkstadsboken finns ett par sidor med förslag på aktiviteter. Dessa presenteras här med kompletteringar som t ex beställningsupplysningar samt förslag på aktiviteter som tillkommit efter bokens utgivning.
Läs mer >>

Korta aktiviteter
Korta aktiviteter hör till MV-bokens studiecirkel.
Läs mer >>

Julkul i matteverksta´n
Större delen av året har Julkul i matteverksta´n en diskret placering här. Inför varje års advent lyfts sidan fram på NCM:s och Nämnaren på nätets förstasidor.
Julkul i matteverksta´n >>

Fler aktiviteter …
Länklista >>

Innehåll: LT