Kontakt

Adresser
Besöksadress: Vera Sandbergs Allé 5A, Göteborg
Postadress: Box 160, 405 30 GÖTEBORG
Företagspaket: Vera Sandbergs Allé 5a, 2tr, 411 33 GÖTEBORG
Fakturaadress: Göteborgs universitet/NCM, Box 115, 405 30 GÖTEBORG
(OBS! Vår beställares beställarID måste framgå på fakturan.)

Kontakt
Använd e-post [fornamn.efternamn at ncm.gu.se] eller nedanstående mejl-länkar:

ncm@ncm.gu.se (031 786 2206)
nämnaren@ncm.gu.se (031 786 6985)

Personal sorterad på förnamn
Anette Fröberg (031 786 2203)
Ann-Charlotte Forslund (031 786 6985)
Calle Flognman (031 786 6989)
Günther Dippe (070 978 1935)
Görel Sterner (073 681 45 88)
Johan Häggstrom (031 786 6987)
Karin Wallby (031 786 2196)
Lena Trygg (031 786 6982)
Ola Helenius (070 958 9384)
Peter Nyström (031 786 6837)
Rose-Marie Wikström (031 786 2206)
Ulrica Dahlberg (031 786 2286)