Om NCM

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 15 åren.

Centrumet finns vid Göteborgs universitet och leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter övergripande beslut.

Bland NCM:s personal finns personer med bakgrund, eller är verksamma, som lärare, lärarutbildare, forskare och matematiker. De ansvarar för och deltar i olika verksamheter och projekt som tex

  • utgivning av tidskrifterna Nämnaren och NOMAD
  • utgivning av litteratur för lärarutbildning och lärarfortbildning
  • deltagande i och arrangemang av seminarier, kurser och konferenser
  • drift och utveckling av flera webbplatser.

Du kontaktar oss enklast via vårt webb-formulär som du hittar nederst på våra sidor. Om du söker en medarbetare – gå till vår personallista.


Peter Nyström
Föreståndare, NCM

E-post till Peter Nyström ...