Nämnaren på nätet

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-27  

24 dec 2017 – lösning


Fem tomtenissar står på en rad och har 37 paket totalt i sina julklappssäckar. Nissarna som står till höger om Alexis har 14 paket, nissarna till höger om Kasper har 32 paket. Nissarna till höger om Jesper har 20 paket. Det finns 8 paket till höger om David. Hur många paket håller Bastian?

8 paket.
Nissarna står i ordning från vänster: Kasper med 5 paket, Jesper med 12 paket, Alexis med 6 paket, David med 6 paket och Bastian med 8 paket, totalt 37 paket.

Huvudkategori Nämnaren: 

Övergripande kategorier: 

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-25  

22 dec 2017 – lösning


Natanael, Jonatan, Virginia och Beatrice är kusiner. Deras åldrar är 3 år, 8 år, 12 år och 14 år (inte säkert i den ordningen). Natanael är yngre än Virginia. Summan av Beatrice och Natanaels ålder är delbar med 5, och även summan av Beatrice och Virginias ålder är delbar med 5. Hur gamla är var och en?

Huvudkategori Nämnaren: 

Övergripande kategorier: 

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-22  

19 dec 2017 – lösning


Abraham, Isak och Jakob spelar kula.
Abraham säger: Om jag hade haft en kula till hade jag haft 4 gånger så många kulor som Isak och 5 gånger så många som Jakob.
a) Hur många kulor har de var och en, om de tillsammans har fler än 30 men färre än 80 kulor.
b) Hur många kulor kan de ha?

Huvudkategori Nämnaren: 

Övergripande kategorier: 

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-20  

17 dec 2017 – lösning


Tomtarna har ett ovalt bord som det ligger en rutig duk på. Tomtemor ställer sin gröttallrik på punkten (14,0). Sen ställer hon tallrikar på punkterna (13,3), (11,5), (7,7), (2,8), … tills hon är tillbaka på sin plats. Tomtefar ska sitta på bordets andra kortända, mitt emot tomtemor. Hur många tomtenissar har hon dukat åt?

16.
Det hamnar 4 nissar i varje kvadrant om vi tänker oss bordsduken som ett koordinatsystem. Tomtemor och tomtefar sitter symmetriskt på x-axeln, på 14 resp -14.

Huvudkategori Nämnaren: 

Övergripande kategorier: 

Sidor

Prenumerera på RSS - Nämnaren på nätet