RSS

Skapad: 2018-02-23. Ändrad: 2018-02-23  

Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

I höst införs programmering och digital kompetens på schemat och för lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Genom att starta Sveriges första lärarkodstuga vill Kodcentrum bidra till att stärka lärarnas möjlighet till fortbildning. Och att de vågar koda i skolan!

»»» Läs vidare [It-pedagogen]

Huvudkategori NCM: 

Övergripande kategorier: 

Skapad: 2018-02-23. Ändrad: 2018-02-23  

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.
– Bra och effektiv undervisning förekommer oftare på skolor med en hög andel elever från resursstarka hem. Det är samma skolor som har en hög andel behöriga lärare.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]

Huvudkategori NCM: 

Övergripande kategorier: 

Skapad: 2018-02-15. Ändrad: 2018-02-15  

Den bortglömda lektorn?

Vad gör en lektor? Ingela Bursjöö, lektor vid Göteborgs Stad Centrum, lyfter fyra viktiga arbetsuppgifter: Utveckla ämnesundervisning, bidra till kompetensutveckling, delta i ämneslärarutbildning samt bidra till allmän skolutveckling. Hon uppmanar lärare att söka de forskarutbildningar för lärare som just nu finns att söka vid lärosäten runtom i landet.

»»» Läs vidare [Skola och Samhälle]

Huvudkategori NCM: 

Övergripande kategorier: 

Skapad: 2018-02-15. Ändrad: 2018-02-15  

Spännande matematik

Professor emeritus Lars-Erik Persson, LTU, föreläste på Norrbottens senioruniversitet, Norrsen, om matematik på ett nytt och spännande sätt. Han började med att förklara idéerna bakom sin numera välkända gyllene kunskapstriangel. I centrum av triangeln finns den elev som man vill förmedla kunskap till. Men för att skapa det livslånga lärandet som Lars-Erik Persson eftersträvar betonar han att en mycket viktig ingrediens är att hitta lämpliga exempel för att skapa ett genuint intresse.

Huvudkategori NCM: 

Övergripande kategorier: 

Skapad: 2018-02-14. Ändrad: 2018-02-14  

Mer undervisningstid

Interpellation av Mikael Svensson (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
"En svensk skolelev har nästan ett års mindre undervisningstid under sin grundskoletid jämfört med en genomsnittselev från OECD-området. Detta trots att studier pekar på ett starkt samband mellan förbättrade kunskapsresultat och undervisningstid, inte minst inom matematik i både lägre och högre årskurser."

Huvudkategori NCM: 

Övergripande kategorier: 

Prenumerera på RSS