NTema 8: Matematik – ett grundämne

Skapad: 2011-05-19. Ändrad: 2014-09-29  

NTema 8: Matematik – ett grundämne

 
Redaktion:
Berit Bergius, Göran Emanuelsson, Lillemor Emanuelsson, Ronnie Ryding
ISBN: 978-91-85143-19-1
För prisuppgift och beställning »»»

 Om boken
Innehåll
Länkar i boken

Kapitelinledningar
1 Undervisning och lärande i matematik
2 Taluppfattning och tals användning
3 Algebra, samband och förändring
4 Geometri
5 Statistik och sannolikhet
6 Bedömning
7 Utveckling

Matematik – ett grundämne tar upp undervisning för elever 6 - 10 år. Fokus är hur alla elever i förskoleklass och i åk 1 - 3 kan få möta grundläggande matematik på ett meningsfullt sätt. I boken medverkar 54 inspiratörer på 304 sidor med ett stort antal aktiviteter för klassrumsbruk. Varje kapitel börjar med en redaktionell inledning som kan laddas ned. Där beskrivs bakgrund, motiv för urval och ges korta presentationer av artiklarna.

Materialet är tänkt för kompetensutveckling och lärarutbildning – individuellt och kollektivt, i vardagsarbete och i kurser.

Matematik – ett grundämne är en bok fylld av inspirerande, kreativa idéer och konkreta, välgrundade förslag till utveckling av matematiken i tidiga skolår! Det är där elevers intresse, förståelse och kunnande grundas. De flesta barn har goda förutsättningar. Deras nyfikenhet på och lust att lära matematik är stor. Det är en härlig utmaning för alla som undervisar i matematik att ta vara på unga elevers möjligheter.

Här strävar vi efter att ge ytterligare referenser till aktuell, relevant litteratur och idérika webbadresser. Vi välkomnar exempel på användning i skolors lokala utvecklingsarbete, i högskolekurser och studiecirklar. Välkommen med frågor om och synpunkter på Matematik – ett grundämne eller användning av de exempel och idéer som beskrivs! Kom gärna med kompletterande förslag och aktiviteter!